PRY-CAM

Vad skulle du säga om jag berättade att du nu kan göra helt korrekta PD-mätningar av mellan- och högspänningsnät på tryggt avstånd – och utan att behöva göra elsystemen spänningslösa? Det är sant! Med vår revolutionära trådlösa teknologi i PRY-CAM kan du utföra mätningar på elsystemen under drift samtidigt som du kan köra diagnoser och göra fellokaliseringar. Det är enkelt, säkert, snabbt och pålitligt.