PROTOMONT(M+) (N)SHOEU-J 0,6/1(1,2) kV

Användning

För anslutning av utrustning som används i gruvor och liknande. Kabeln är konstruerad för att klara ständigt förändrade dynamiska laster, såsom upprullning vid borrning. Kabeln tål hög mekanisk stress som kan uppkomma vid av- och upprullning och den svåra nötning som kan förväntas när kabeln släpas efter maskiner . PROTOMONT (M +) är lämplig både upprullning på trumma och monospiral upprullning. Maximal upprullningshastighet 120 m /min.

====

Standard

Baserad på DIN VDE 0250 del 812

====

Brandspridningsklass

F2 enligt SS 424 14 75 samt IEC 60332-1 och SS-EN 50265

====

Temperaturområde

Max ledartemp fullt flexibel: -25 ºC till +60 ºC.
Fast installation -40 ºC till +80 ºC.
Max. tillåten ledartemp. 90 ºC.
Max. tillåten kortslutningstemperatur: 250 ºC.

====

Konstruktion

Ledare:
Extra mångtrådig koppar enligt IEC 60228 klass 5
Isolering:
EPR-gummi 3GI3 enligt DIN VDE 0207
Färgmärkning:
Vita parter med svart siffermärkning

Jordledare:

Fintrådig koppar
Isolering:
EPR-gummi
Färgmärkning jordledare
Grön/gul
Innermantel:
EPR-gummi enligt DIN VDE 0207
Yttermantel
CR-gummi 5GM5, oljeresistent och flamskyddat

====

Artikel data

Ledarantal
x areamm2
Ledar-
resistans
vid 20 °C
Ω/km

Ytterdiam.
max. värde

mm

Min.
böjningsradiemm
Vikt
(approx.)
kg/km
Största
tillåtna
draglast
N
Max.
strömvärde
vid 30°C
A
4×2,5
13,8
200
150
4×4
14,6
350
240
4×6
16,8
450
360
4×10
19,5
700
600
4×16
23,8
1050
960
4×25
27,5
1500
1500
4×35
31,5
1950
2100
3×50+3×25/3
32,5
2600
2250
3×70+3×35/3
0,272
39,2
240
3350
3150
250
3×95+3×50/3
0,206
43,9
260
4350
4275
301
3×120+3×50/3
0,161
48,0
290
5400
5400
352
3×150+3×70/3
0,129
57,0
340
6850
6750
404
3×185+3×95/3
0,106
60,0
360
8400
8325
461
3×240+3×120/3
0,08
66,2
400
10450
10800
540

====

Nominella värden om inget annat anges.