PROTOFLEX EMV-FC

Användning

Speciellt för frekvensstyrda AC motorer. För fast installation inomhus i torra, fuktiga och våta miljöer och även utomhus. Även i explosionsfarliga miljöer. Uppfyller EMC-direktivet vid en rätt utförd installation.

====

Brandspridningsklass

DIN EN 60332-1-2

====

Temperaturområde

Max tillåten ledartemp. 90 ºC.
Max. tillåten kortslutningstemperatur: 250 ºC.
Min ledartemp i rörelse: -5 ºC.
Fast installation -40 ºC.

====

Böjningsradie

Se tabell

====

Brottlast

I rörelse: Max 15 N/mm2
Fast installerad: Max 50 N/mm2

====

Konstruktion

Ledare:
Koppar, extra mångtrådig klass 5 enligt DIN EN 60228
Jordledare:
Koppar, fintrådig klass 5 enligt IEC 60228
För areor ≥ 10 mm2 är jordledaren uppdelad i tre st ledare
Isolering:
PEX, 2XI1, enligt DIN VDE 0276-604
Färgmärkning:
Brun, svart, grå och grön/gul enligt DIN VDE 0293-308
Skärm
Flerskikts skärm:
– Aluminium laminat folie
– Kopparfläta av förtenta trådar
Mantel:
PVC, typ ST2 enligt IEC 60502, färg: orange, transparent.
Märkexempel:
Årtal, PROTOFLEX EMV-FC 2XSLCY-J, ledarantal x tvärsnittsarea, 600/1000 V

====

Artikel data

Ledarantal
x areamm2
Artikel
nummer

Diameter
över skärm
(approx.)
mm

Ytter-
diameter
(approx.)mm
Vikt
(approx.)kg/km
Min böjnings-
radie fastmm
Min böjnings-
radie rörligmm
Kapacitans
(Approx.)nF/km
Max. ström-värde fritt
i luft vid 40°CA
PROTOFLEX EMV-FC 2XSLCY-J
4×1,5
5DE6 600
8,4
11,5
150
69
92
130
21
4×2,5
5DE6 601
9,4
13,0
200
100
125
145
27
4×4
5DE6 602
11,6
15,5
320
124
155
145
37
4×6
5DE6 603
12,8
17,0
410
136
170
160
48
4×10
5DE6 604
15,3
19,5
600
156
195
185
67
3×16+3×2,5
5DE6 605
16,2
21,0
770
168
210
235
90
3×25+3×4
5DE6 606
19,8
24,5
1100
196
245
245
119
3×35+3×16/3
5DE6 607
22,5
28,0
1500
224
280
270
147
3×50+3×25/3
5DE6 608
26,7
33,0
2150
264
330
270
184
3×70+3×35/3
5DE6 610
30,6
37,0
2850
296
370
295
228
3×95+3×50/3
5DE6 611
35,1
42,0
3750
336
420
300
274
3×120+3×70/3
5DE6 612
39,6
46,5
4800
372
465
315
320
3×150+3×70/3
5DE6 613
44,3
51,5
5850
412
515
315
368
3×185+3×95/3
5DE6 614
48,9
57,0
7100
456
570
315
420
3×240+3×120/3
5DE6 615
55,8
64,5
9400
516
645
320
498
3×300+3×150/3
5DE6 616
62,9
72,0
11700
576
720
330
576

====

Nominella värden om inget annat anges.