PRIME G657A1 S12

Produktbeskrivning

GRHL-U-CDGNRV PRIME är mikrokabel avsedd för installation utomhus i kanalisation. Kabeln är uppbyggd med gelfyllda tuber om upptill 24 fiber runt en central dragavlastare och har en svart halogenfri polyetenmantel. Passar utmärkt för installationer i dukter och rör med innerdiameter 8-21 mm beroende på fiberantal i kabeln.

====

Alternativ beteckning

GRHL-U-CDGNRV

====

Brandspridningsklass

Ej tillämpligt.

====

Standard

IEC 60794-1-2-E1 Brottgräns
IEC 60794-1-2-E3
IEC 60794-1-2-E4
IEC 60794-1-2-E6
IEC 60794-1-2-E7
IEC 60794-1-2-E11
IEC 60794-1-2-F1
IEC 60794-1-2-F5B

96-192 uppfyller även standard IEC 60794-1-2-E10.

====

Konstruktion

Kabelform: Rund
Ledare: Löst fiber i tub
Längsvattentätning: Svällande element
Fyllnad: Bärelement av glasfiberarmerad plast (FRP)
Tvinnade parter: Fibertuberna är SZ slagna
Partmärkning: Fiberna och tuberna är märkta enligt S12
Armering – material: Runt fibertuberna ligger aramidgarn
Yttermantel: PE, svart
Märkexempel: Prysmian GRHL-U-CDGNRV 48 G657A1 ”Datum” + ”metermärkt”

====

 Antal fiber: 24-48 96-192
 Temperatur
 Max. temp. vid drift   – 25  °C – 40  °C
Min. temp. vid drift + 70  °C + 60 °C
 Vid installation  – 15  till + 50  °C – 15  till + 40  °C
Böjningsradie
Utan dragspänning 10 x D  15 x D
Max. dragspänning 15 x D 25 x D

====

Artikel data

Antal
fiber
Yttermantel
– färg
Ytterdiameter
(mm)
Kabelvikt
(kg/km)
Standard
leveranslängd (m)
Förpackning E-nummer
12 Svart 5,7 30 4000 Trumma 4978427
24 (2×12) Svart 5,7 30 4000 Trumma 4978437
48 (4×12) Svart 5,7 30 4000 Trumma 4978447
96 (8×12) Svart 5,8 31 4000 Trumma 4978467
192 (8×24) Svart 7,9 56 4000 Trumma 4978487

====

Nominella värden om inget annat anges.