JAMAK Pure 100 V

Användning

Halogenfri, flamskyddad och självslocknande vid brand. Partvinnade och försedda med EMC skärmning. Förläggs öppet, fast, i kanaler och rör. Elektronikkabel avsedd för signalöverföring där höga krav ställs på störimmunitet, skydd mot överhörning och mek robusthet. Vanlig inom processindustrin för överföring av stora volymer data över långa avstånd.

====

CPR klass

Dca-s2d2a1

====

Temperaturområde

I kontinuerlig drift (max): 70 ºC
Lägsta temperatur vid förläggning
-5 ºC, under 0 ºC skall försiktighet iakttagas.

====

Min böjradie vid förläggning

15 x D
(10 x D vid slutmontering)

====

Konstruktion

Kabelform:
Rund
Ledare:
Fåtrådig förtent koppar
Isolering:
PE
Partmärkning:
Blå, röd och varje par märks med nummerband
Tvinnade parter:
Parterna tvinnas till par
Gemensamt partskydd:
Varje par har en individuell skärm av aluminium/plastlaminat med biledare av förtent koppar
Skärm:
Aluminium/plastlaminat med biledare av förtent koppar
Yttermantel:
PVC, grå
Märkexempel:
DRAKA JAMAK-LSZH 2x(2+1)x0.5 ”Datum” ”Metermärkning”

Elektriska data vid +20 °C

Resistans, mätt i slinga (max)
81 Ω/km
Isolationsresistans (min)
2000 MΩkm
Parkapacitans vid 800 Hz
85 nF/km
Impedans, 10 MHz
70+-10 Ω
Nominell hastighetsfaktor
0,66 c
Dämpning
9,6 kHz
0,3 dB/100 m
19,2 kHz
0,5 dB/100 m
64 kHz
0,7 dB/100 m
100 kHz
0,9 dB/100 m
200 kHz
1,6 dB/100 m
1,0 MHz
4,5 dB/100 m

====

Artikel data

Ledarantal
x area
mm2
Ytterdiam.
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/km
Stand.-
längd
m
Leve-
rans-
form
E-nr
2x(2+1)x0,5
7,7
62
1000
K6
0121806
4x(2+1)x0,5
8,4
97
1000
K7
0121816
8x(2+1)x0,5
12,9
186
1000
K9
0121826
12x(2+1)x0,5
14,4
257
1000
K10
0121836
24x(2+1)x0,5 20,0 500 1000 K12 0121846
48x(2+1)x0,5 29,0 980 500 K14 0121855

====

Nominella värden om inget annat anges.