J-H(St)H Pure 100 V

Användning

Halogenfri och flamskyddad kabel. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. Skärmad och flamskyddad kabel för fast förläggning i KNX/EIB bussanläggningar inomhus.

====

Standard

DIN VDE 0815
IEC 60228   Ledarkonstruktion
CENELEC HD 604   Halogenfria material
SS-EN 60754-1, -2   Korrosiva gaser
SS-EN 61034-1, -2   Röktäthet
SS-EN 50575    Kraft-, styr-, tele- och datakablar – Brandegenskaper – Kablar för allmän användning i byggnadsverk där krav på egenskaper vid brand föreligger

====

CPR klass

Dcas2d2a2

====

Temperaturområde

I kontinuerlig drift max.
ledartemp: 70 ºC. Lägsta
kabeltemperatur vid
förläggning -10 ºC, under 0 ºC
skall försiktighet iakttagas.

====

Miljödeklaration

J-H(St)H Pure

====

Konstruktion

Ledare:
Solid och glödgad koppar
Isolering:
PE
Partmärkning:
Färger
Skärm:
Aluminium/plastlaminat med solid biledare av förtent koppar
Mantel:
Halogenfri polymer, vit

====

Elektriska data vid +20 ºC

0,8 mm
Resistans per ledare (max)
36,6 Ω/km
Isolationsresistans (min)
500 MΩkm
Kapacitans ledare-ledare, nom
120 nF/km

====

Artikel data

Ledarantal
x dimension
mm
Mantel-
färg
Ytterdiam.
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/km
Stand.-
längd
m
Leve-
rans-
form
E-nr
2x2x0,8
Vit
5
45
500
P40/23
4827415

====

Nominella värden om inget annat anges.

====

Färgschema för tvinngrupper

Tvinngrupps-
nummer
Part a
Part b
Part c
Part d
2x2x0,8
röd
vit
svart
gul

====

Diagonalt liggande parter bildar par, a-c och b-d