H03VVH2-F & H03VV-F (SKX & SKK) 300/300 V

Användning

H03VVH2-F (SKX): Flat anslutningskabel med fintrådig kopparledare för lätt drift i torra lokaler, t ex i kök och på kontor. För anslutning av lätt bärbara apparater som radioapparater, bords- och golvlampor, kontorsmaskiner, m m. Olämplig där risk för skador p g a värme föreligger. Kommer kabeln att utsättas för omfattande böjning och/eller vridning rekommenderas en kabel med runt tvärsnitt.

H03VV-F (SKK): Rund anslutningskabel, i övrigt samma som ovan.

====

Alternativ beteckning

SKK/SKX

====

Standard

SS 424 02 31-5

====

Brandspridningsklass

F2 enligt SS 424 14 75
samt IEC 60332-1
och SS-EN 50265

====

Temperaturområde

I kontinuerlig drift max.
ledartemp: 60 ºC. Lägsta
hanteringstemperatur +5 °C.

====

Godkännande

CE_30px

====

Miljödeklaration

RKK, SKK, SKX

====

Böjningsradie

Utan belastning: 6 x D

====

Konstruktion

Ledare:
Extra mångtrådig koppar enl. IEC 60228 klass 5
Isolering:
PVC
Partmärkning:
Blå, brun
Mantel:
PVC, vit
Märkexempel:
H03VV-F 2×0,75 mm2 300/300 V DRAKA <HAR>

====

Artikel data

Ledarantal
x area
mm2
Ytterdiam.
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/km
Stand.-
längd
m
Leve-
rans-
form
E-nr
I
H
V
H03VVH2-F (SKX)
2×0,75
3,2×5,2
30
100
Bobin
0500013
H03VV-F (SKK)
2×0,75
max 5,6
30
100
Ring
0500022

====

Nominella värden om inget annat anges.