FXQJ-RMF 6/10(12) kV – UTGÅTT

Användning

Halogenfri, flamskyddad och självslocknande vid brand. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. Kabeln är i första hand utvecklad för förläggning inomhus, tunnlar etc. Kabeln kan förläggas utomhus och i mark. Plöjning rekommenderas ej.

====

Alternativ beteckning

SE-N10XC7Z1-R

====

Standard

SS 424 14 16
CENELEC HD 620 Part 10 Section M
CENELEC HD 604 (halogenfria mtrl)
IEC 60754-1, -2 (korrosiva gaser)
SS-EN 50268-2 (röktäthet)

====

Brandspridningsklass

F4 enligt SS 424 14 75
samt SS-EN 50266

====

Temperaturområde

I kontinuerlig drift max.
ledartemp: 90 ºC. Lägsta
kabeltemperatur vid
förläggning -20 ºC, under 0 ºC
skall försiktighet iakttagas.

====

Stötspänning

75 kV

====

Böjningsradie

Vid fast montering: 8 x D
Under utdragning: 12 x D
Vid plöjning: 8 x D

====

Konstruktion

Ledare:
Fåtrådig, rund och komprimerad koppar enl. IEC 60228 klass 2
Inre ledande skikt:
Sprutat
Isolering:
PEX, min. tjocklek = 2,96 mm
Yttre ledande skikt:
Fastsittande
Bandning:
Ledande band
Skärm:
Glödgade koppartrådar
Mantel:
Halogenfri polymer, svart
Märkexempel:
FXQJ-RMF 12 kV 3×150/25 F4 DRAKA ”Datum”, metermärkt

====

Artikel data

Ledarantal
x area
mm2
Diameter
över
isolering
mm
Ytterdiam.
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/km
Stand.-
längd
m
Leve-
rans-
form
E-nr
I
H
V
3×16/10
12,3
35,2
1240
500
K14
0072700
3×50/16
15,3
42,0
2340
500
K18
0072710
3×95/25
18,6
49,5
3920
500
K20
0072720
3×185/35
23,3
60,2
6780
500
K24
0072730
3×240/35
25,4
65,2
8595
500
K24
0072740

====

Elektriska data vid +20 ºC

Ledarantal
x area
mm2
Ledar-
resistans
W/km
Skärm-
resistans
W/km
Induktans
mH/km
Reaktans
W/km
Kapacitans
mF/km
Kapacitiv
laddnings
ström/fas
A/km
Kapacitiv-
jordsl.
ström
A/km
3×16/10
1,15
2,0
0,38
0,12
0,18
0,3
1,0
3×50/16
0,387
1,2
0,33
0,10
0,25
0,4
1,4
3×95/25
0,193
0,8
0,30
0,09
0,32
0,6
1,8
3×185/35
0,0991
0,6
0,27
0,09
0,41
0,8
2,3
3×240/35
0,0754
0,6
0,26
0,08
0,46
0,9
2,6

====

Elektriska data

Ledarantal
x area
mm2
Bel. förmåga
vid ledar-
temp. 65 ºC
i mark
A
Bel. förmåga
vid ledar-
temp. 65 ºC
i luft
A
Bel. förmåga
vid ledar-
temp. 90 ºC
i luft
A
Max
korttids-
ström i led.
under 1 sek.
vid begynnelse-
temp 65 ºC, kA
Max
korttids-
ström i led.
under 1 sek.
vid begynnelse-
temp 90 ºC, kA
Max
stöt-
ström
kA
3×16/10
94
85
105
2,5
2,2
3×50/16
175
165
205
7,8
7,1
55
3×95/25
250
240
295
14,9
13,6
65
3×185/35
360
360
435
29,1
26,5
70
3×240/35
415
420
515
37,7
34,4
70

====

Nominella värden om inget annat anges.

====

Förutsättningar

– Max ledartemperatur 90 °C
– Marktemperatur 15 °C
– Lufttemperatur 20 °C
– Markens värmeresistivitet 1,0 °K*m/W
– Förläggningsdjup 0,65 m
– Frekvens 50 Hz