FXQJ Pure 0,6/1 kV

Användning

Halogenfri, flamskyddad och självslocknande vid brand. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. Öppen fast förläggning, inom- och utomhus, i rör samt mark/vatten. I ställverks- och explosionsfarliga rum. Den koncentriska skärmen innebär ökad personsäkerhet för både installatör och anläggningsägare. Kan med försiktighet nedplöjas, men vid plöjning rekommenderas polyetenmantlad kabel. Vid EMC-krav väljs lämpligen FXQJ-EMC.

====

Alternativ beteckning

N1XC7Z1-R

====

Standard

SS 424 14 18
CENELEC HD 603 Part 3 section L
CENELEC HD 604 (halogenfria mtrl)
SS-EN 50267-2-2 (korrosiva gaser)
SS-EN 50268-2 (röktäthet)
SS-EN 50575 Kraft-, styr-, tele- och datakablar – Brandegenskaper – Kablar för allmän användning i
byggnadsverk där krav på egenskaper vid brand föreligger

====

CPR Brandklass

Dcas2d2a2

====

Temperaturområde

I kontinuerlig drift max. ledartemp: 90 ºC.
Lägsta kabeltemperatur vid förläggning -20 ºC, under 0 ºC
skall försiktighet iakttagas.

====

Godkännande

CE_30px

====

Miljödeklaration

FXQJ

====

EMC-alternativ

FXQJ-EMC

====

Egenskaper

CPR klass Dca-s2d2a2
Böjningsradie:
Vid fast montering: 8 x D
Under utdragning: 12 x D
Vid plöjning: 8 x D

====

Konstruktion

Ledare:
Fåtrådig, rund och glödgad koppar enl. IEC 60228 klass 2
Isolering:
PEX
Partmärkning:
3-led: brun, svart, grå
4-led: brun, svart, grå, blå
Fyllnad:
Halogenfri, extruderad
Skärm:
Glödgade koppartrådar med motspiral av koppar
Mantel:
Halogenfri polymer, svart, metermärkt
Märkexempel:
DRAKA FXQJ Pure 0.6/1kV 4X6/6mm2 MCMK-HF D D-s2d2a2 ”Datum”, metermärkt

====

Artikel data

Ledarantal
x area
mm2
Ytterdiam.
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/km
Stand.-
längd
m
Leverans-
form

Artikelnummer

E-nr
3×2,5/2,5 12,9 250 500 K7 20204165 0004315
3×6/6 15,7 430 500 K9 20204166 0004325
3×10/10 18,2 645 500 K9 20204163 0004335
3×16/16 20,7 930 500 K10 20204164 0004345
4×2,5/2,5 13,7 285 500 K7 20204169 0004355
4×6/6 16,9 505 500 K9 20204170 0004365
4×10/10 19,7 760 500 K11 20204167 0004375
4×16/16 22,3 1100 500 K11 20204168 0004385

====

Nominella värden om inget annat anges.