FXQJ-EMC Pure 0,6/1 kV

Användning

Halogenfri, flamskyddad och självslocknande vid brand. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. Öppen fast förläggning, inom- och utomhus, i rör samt mark/vatten. I ställverks- och explosionsfarliga rum. Kan med försiktighet nedplöjas, men vid plöjning rekommenderas polyetenmantlad kabel. Kopparskärmen har 100 % täckning och har låg kopplingsimpedans och uppfyller EMC-direktivet vid en rätt utförd installation.

====

Alternativ beteckning

N1XCZ1-R
N1XCZ1-S

====

Standard

CENELEC HD 604 Part 5 Section D
och IEC 60502-1
CENELEC HD 604 (halogenfria mtrl)
IEC 60754-1, -2 (korrosiva gaser)
SS-EN 50268-2 (röktäthet)
SS-EN 50575 Kraft-, styr-, tele- och datakablar – Brandegenskaper – Kablar för allmän användning i
byggnadsverk där krav på egenskaper vid brand föreligger

====

CPR Brandklass

Dcas2d2a2

====

Temperaturområde

I kontinuerlig drift max.
ledartemp: 90 ºC. Lägsta
kabeltemperatur vid
förläggning -20 ºC, under 0 ºC
skall försiktighet iakttagas.

====

Godkännande

CE_30px

====

Miljödeklaration

FXQJ-EMC

====

Egenskaper

CPR klass
Cca-s1d1a1 för areor ≤ 16 mm2
Dca-s2d2a2 för areor ≥ 25 mm2
Böjningsradie
Vid fast montering: 8 x D
Under utdragning: 12 x D
Vid plöjning: 8 x D

====

Konstruktion

Ledare:
Fåtrådig och glödgad koppar enl. IEC 60228 klass 2
2,5-35 mm2: rund (FR)
50-240 mm2: sektor (FV)
Isolering:
PEX
Partmärkning:
3-led: brun, svart, grå
4-led: brun, svart, grå, blå
Fyllnad:
Halogenfri, bandad
Skärm:
Heltäckande kopparfolie med överlapp och ovanpåliggande koppartrådar
Mantel:
Halogenfri polymer, svart, metermärkt
Märkexempel:
< 10 mm2 FXQJ-EMC Pure 0,6/1 kV 3×6 < FR/6 D-s2d2a2 DRAKA ”Datum och tid”, metermärkt
≥ 10 mm2 FXQJ-EMC Pure IFSI-EMC MCCMK-HF 0,6/1 kV 3×16 FR/16 D-s2d2a2 DRAKA ”Datum
och tid”, metermärkt

====

Artikel data

Ledarantal
x area
mm2
Ytterdiam.
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/km
Stand.-
längd
m
Leve-
rans-
form
E-nr
3×2,5/2,5 13 250 500 K7 0058735
3×4/4 14,8 340 500 K8 0058745
3×6/6 15,9 435 500 K8 0058750
3×10/10 18,4 645 500 K11 0058760
3×16/16 21 930 1000 K14 0058770
3×25/16 23,2 1063 500 K11 0058780
3×35/16 25,4 1337 500 K11 0058790
3×50/25 25,5 1795 500 K11 0058800
3×70/35 29 2477 500 K12 0058810
3×95/50 32,8 3386 500 K14 0058820
3×120/70 36,2 4258 500 K16 0058830
3×150/70 39,2 512 500 K18 0058840
3×185/95 45,3 6463 500 K20 0058850
3×240/120 49,9 8387 500 K22 0058860
4×2,5/2,5 13,9 290 500 K7 0058875
4×6/6 17 510 500 K8 0058885
4×10/10 20 760 500 K11 0058890
4×16/16 22,5 1110 500 K11 0058900
4×25/16 25 1341 500 K11 0058910
4×35/16 27,6 1713 500 K12 0058920
4×50/25 28,4 2256 500 K12 0058930
4×70/35 31,6 3139 500 K14 0058940
4×95/50 36,8 4307 500 K16 0058950
4×120/70 39,7 5377 500 K18 0058960
4×150/70 43,1 6521 500 K20 0058970
4×185/95 49 8197 500 K22 0058980
4×240/120 55,2 10693 500 K26 0058990

====

Nominella värden om inget annat anges.