FXQJ-EMC 0,6/1 kV – UTGÅTT

Användning

Halogenfri, flamskyddad och självslocknande vid brand. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. Öppen fast förläggning, inom- och utomhus, i rör samt mark/vatten. I ställverks- och explosionsfarliga rum. Kan med försiktighet nedplöjas, men vid plöjning rekommenderas polyetenmantlad kabel. Kopparskärmen har 100 % täckning och har låg kopplingsimpedans och uppfyller EMC-direktivet vid en rätt utförd installation.

====

Alternativ beteckning

N1XCZ1-R
N1XCZ1-S

====

Standard

CENELEC HD 604 Part 5 Section D
och IEC 60502-1
CENELEC HD 604 (halogenfria mtrl)
IEC 60754-1, -2 (korrosiva gaser)
SS-EN 50268-2 (röktäthet)

====

Brandspridningsklass

F4 enligt SS 424 14 75
samt SS-EN 50266

====

Temperaturområde

I kontinuerlig drift max.
ledartemp: 90 ºC. Lägsta
kabeltemperatur vid
förläggning -20 ºC, under 0 ºC
skall försiktighet iakttagas.

====

Godkännande

CE_30px

====

Miljödeklaration

FXQJ-EMC

====

Böjningsradie

Vid fast montering: 8 x D
Under utdragning: 12 x D
Vid plöjning: 8 x D

====

Konstruktion

Ledare:
Fåtrådig och glödgad koppar enl. IEC 60228 klass 2
2,5-35 mm2: rund (FR)
50-240 mm2: sektor (FV)
Isolering:
PEX
Partmärkning:
3-led: brun, svart, grå
4-led: brun, svart, grå, blå
Fyllnad:
Halogenfri, bandad
Skärm:
Heltäckande kopparfolie med överlapp och ovanpåliggande koppartrådar
Mantel:
Halogenfri polymer, svart, metermärkt
Märkexempel:
FXQJ EMC-LINE 0,6/1 kV 3×50 FV/25 DRAKA ”Årtal”

====

Artikel data

Ledarantal
x area
mm2
Ytterdiam.
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/km
Stand.-
längd
m
Leve-
rans-
form
E-nr
I
H
V
3×2,5 FR/2,5
12,8
255
500
K07
0003705
X
3×4 FR/4
14,0
335
500
K08
0003715
X
3×6 FR/6
15,4
430
500
K09
0003725
X
3×10 FR/10
18,4
655
500
K09
0003735
X
3×16 FR/16
20,3
785
500
K11
0003740
X
3×25 FR/16
22,7
1065
500
K11
0003750
X
3×35 FR/16
25,0
1345
500
K11
0003760
X
3×50 FV/25
26,3
1795
500
K11
0003770
X
3×70 FV/35
29,5
2470
500
K12
0003780
X
3×95 FV/50
33,6
3380
500
K14
0003790
X
3×120 FV/70
36,9
4250
500
K16
0003800
X
3×150 FV/70
40,1
5110
500
K18
0003810
X
3×185 FV/95
45,6
6415
500
K20
0003820
X
3×240 FV/120
49,7
8350
500
K22
0003830
X
4×2,5 FR/2,5
13,4
285
500
K09
0003845
X
4×6 FR/6
16,2
495
500
K09
0003865
X
4×10 FR/10
20,2
780
500
K11
0003875
X
4×16 FR/16
21,9
960
500
K11
0003880
X
4×25 FR/16
24,6
1330
500
K11
0003890
X
4×35 FR/16
27,2
1670
500
K12
0003900
X
4×50 FV/25
29,3
2270
500
K12
0003910
X
4×70 FV/35
33,0
3140
500
K14
0003920
X
4×95 FV/50
37,7
4295
500
K16
0003930
X
4×120 FV/70
41,4
5370
500
K18
0003940
X
4×150 FV/70
45,0
6515
500
K20
0003950
X
4×185 FV/95
51,5
8190
500
K22
0003960
X
4×240 FV/120
56,0
10655
500
K26
0003970
X

====

Nominella värden om inget annat anges.