FXQJ 0,6/1 kV – UTGÅTT

Användning

Halogenfri, flamskyddad och självslocknande vid brand. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. Öppen fast förläggning, inom- och utomhus, i rör samt mark/vatten. I ställverks- och explosionsfarliga rum. Den koncentriska skärmen innebär ökad personsäkerhet för både installatör och anläggningsägare. Kan med försiktighet nedplöjas, men vid plöjning rekommenderas polyetenmantlad kabel. Vid EMC-krav väljs lämpligen FXQJ-EMC.

====

Alternativ beteckning

N1XC7Z1-R

====

Standard

SS 424 14 18
CENELEC HD 603 Part 3 section L
CENELEC HD 604 (halogenfria mtrl)
SS-EN 50267-2-2 (korrosiva gaser)
SS-EN 50268-2 (röktäthet)

====

Brandspridningsklass

F4 enligt SS 424 14 75
och SS-EN 50266

====

Temperaturområde

I kontinuerlig drift max.
ledartemp: 90 ºC. Lägsta
kabeltemperatur vid
förläggning -20 ºC, under 0 ºC
skall försiktighet iakttagas.

====

Godkännande

CE_30px

====

Miljödeklaration

FXQJ

====

EMC-alternativ

FXQJ-EMC

====

Böjningsradie

Vid fast montering: 8 x D
Under utdragning: 12 x D
Vid plöjning: 8 x D

====

Konstruktion

Ledare:
Fåtrådig, rund och glödgad koppar enl. IEC 60228 klass 2
Isolering:
PEX
Partmärkning:
3-led: brun, svart, grå
4-led: brun, svart, grå, blå
Fyllnad:
Halogenfri, extruderad
Skärm:
Glödgade koppartrådar med motspiral av koppar
Mantel:
Halogenfri polymer, svart, metermärkt
Märkexempel:
DRAKA FXQJ 0,6/1 kV F3 3×6/6 ”metermärkning” ”datum och tid”

====

Artikel data

Ledarantal
x area
mm2
Ytterdiam.
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/km
Stand.-
längd
m
Leverans-
form
E-nr
I
H
V
3×2,5/2,5
12,9
245
500
K07
0026505
3×6/6
15,8
430
500
K09
0026515
3×10/10
18,3
640
500
K11
0026525
3×16/16
20,7
920
500
K11
0001245
4×2,5/2,5
13,8
285
500
K07
0026535
4×6/6
16,9
505
500
K09
0026545
4×10/10
19,7
755
500
K11
0026555
4×16/16
22,4
1095
500
K11
0001405

====

Nominella värden om inget annat anges.