FXQ Pure 300/500 V

Användning

Halogenfri och flamskyddad kabel. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. Lämpar sig för fast förläggning, i rör, kanal, i eller under puts, samt upphängd i bärlina. Speciellt lämplig där en smidig kabel krävs och/eller där små vibrationer kan uppträda. Inom- och utomhusbruk, dock ej i mark eller vatten. UV-skyddad för utomhusbruk i Norden. Ledarisoleringen i parterna är UV skyddade, men det rekommenderas ändå att de skyddas mot direkt UV-ljus som kan uppkomma exempelvis i belysningsarmaturer och ljusskyltar.

Inomhus Utomhus Öppen Dold i rör/kanal UV-skyddad Ex-miljö
           

====

Alternativ beteckning

S05XZ1-R

====

Standard

SS 424 02 19-3 (i tillämpliga delar)
SS-EN 50575 Kraft-, styr-, tele- och datakablar – Brandegenskaper – Kablar för allmän användning i byggnadsverk där krav på egenskaper vid brand föreligger

====

CPR Brandklass

Dcas2d2a2

====

Temperaturområde

I kontinuerlig drift max.
ledartemp: 70 ºC. Lägsta
kabeltemperatur vid
förläggning -15 ºC, under 0 ºC
skall försiktighet iakttagas.

====

Godkännande

CE_30px

====

Miljödeklaration

FXQ

====

Egenskaper

CPR klass Dca-s2d2a2
Böjningsradie 8 x D
4 x D vid slutmontering

====

Konstruktion

Ledare:
Fåtrådig, rund och glödgad koppar enl. IEC 60228 klass 2
Isolering:
PEX
Partmärkning:
3-led: grön/gul, blå, brun
4-led: grön/gul, blå, brun, svart
5-led: grön/gul, blå, brun, svart, grå
7-led: grön/gul, 6 st svarta siffermärkta 1-6
Fyllnad:
Halogenfri polymer
Mantel:
Halogenfri polymer, vit, metermärkt
Märkexempel:
DRAKA FXQ 3G1,5 300/500 V

====

Artikel data

Area ledare och skärm
[mm2]
Ytterdiameter [mm] Kabelvikt [kg/km] Standard
leveranslängd [m]
Förpackning
E-nr
3G1,5 9 115 100 Coil 0454602
3G1,5 9 115 500 K6 0454605
3G2,5 9,9 155 500 K6 0454615
3G4 11,1 215 500 K6 0454625
3G6 12,7 295 500 K7 0454635
4G1,5 9,7 135 500 K6 0454645
4G2,5 10,8 185 500 K6 0454655
5G1,5 10,6 160 500 K6 0454665
5G2,5 11,7 220 500 K6 0454675
5G4 13,6 325 500 K7 0454685
5G6 15,1 435 500 K8 0454695
7G1,5 11,4 200 500 K6 0454705

====

Nominella värden om inget annat anges.