FXQ 300/500 V – UTGÅTT

Användning

Halogenfri och flamskyddad kabel. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. Lämpar sig för fast förläggning, i rör, kanal, i eller under puts, samt upphängd i bärlina. Speciellt lämplig där en smidig kabel krävs och/eller där små vibrationer kan uppträda. Inom- och utomhusbruk, dock ej i mark eller vatten. UV-skyddad för utomhusbruk i Norden. Ledarisoleringen skall skyddas mot direkt UV-ljus som kan uppkomma exempelvis i belysningsarmaturer och ljusskyltar.

====

Alternativ beteckning

S05XZ1-R

====

Standard

SS 424 02 19-3 (i tillämpliga delar)

====

Brandspridningsklass

F3 enligt SS 424 14 75,
IEC 60332-1 och SS-EN 50265

====

Temperaturområde

I kontinuerlig drift max.
ledartemp: 70 ºC. Lägsta
kabeltemperatur vid
förläggning -15 ºC, under 0 ºC
skall försiktighet iakttagas.

====

Godkännande

CE_30px

====

Miljödeklaration

FXQ

====

Min böjradie vid förläggning

8 x D
(4 x D vid slutmontering)

====

Konstruktion

Ledare:
Fåtrådig, rund och glödgad koppar enl. IEC 60228 klass 2
Isolering:
PEX
Partmärkning:
3-led: grön/gul, blå, brun
4-led: grön/gul, blå, brun, svart
5-led: grön/gul, blå, brun, svart, grå
7-led: grön/gul, 6 st svarta siffermärkta 1-6
Fyllnad:
Halogenfri polymer
Mantel:
Halogenfri polymer, vit, metermärkt
Märkexempel:
DRAKA FXQ 3G1,5 300/500 V

====

Artikel data

Ledarantal
x area
mm2
Ytterdiam.
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/km
Stand.-
längd
m
E-nr
I
H
V
3G1,5
9
120
100
0411702
3G1,5
9
120
500
0411705
3G2,5
10
170
500
0411715
3G4
12
250
500
0411725
3G6
15
360
500
0411735
4G1,5
10
130
500
0411805
4G2,5
12
200
500
0411815
5G1,5
11
170
500
0411905
5G2,5
11
260
500
0411915
5G4
15
380
500
0411925
5G6
17
500
500
0411935
7G1,5
13
240
500
0411985

====

Nominella värden om inget annat anges.