FXLJ-RMF-KOMBI 6/10(12) kV

Användning

FXLJ-RMF-KOMBI är en treledarkabel framtagen för installation hängande i stolpar. Kabeln kan även användas för nedplöjning i mark och för sjöförläggning. FXLJ-RMF-KOMBI har normal spännvidd 70 meter och maximal spännvidd 80 meter.

====

Standard

SS 424 14 16
CENELEC HD 620 Part 10 Section M

====

Brandspridningsklass

F1 enligt SS 424 14 75

====

Temperaturområde

I kontinuerlig drift max.
ledartemp: 90 ºC. Lägsta
kabeltemperatur vid
förläggning -20 ºC, under 0 ºC
skall försiktighet iakttagas.

====

Miljödeklaration

FXLJ-RMF-KOMBI

====

Stötspänning

75 kV

====

Bockningsradie

Vid fast montering: 8 x D
Under utdragning: 12 x D
Vid plöjning: 8 x D

====

Konstruktion

Ledare:
Fåtrådig, rund och komprimerad koppar enl. IEC 60228 klass 2, längsvattentät
Inre ledande skikt:
Sprutat
Isolering:
PEX, min. tjocklek = 2,96 mm
Yttre ledande skikt:
Fastsittande
Bandning:
Ledande band
Skärm:
Glödgade koppartrådar
Mantel:
PE, svart
Märkexempel:
FXLJ-RMF-KOMBI 12 kV 3×10/10 DRAKA ”Datum”, metermärkt

====

Artikel data

Ledarantal
x area
mm2
Diameter
över
isolering
mm
Ytterdiam.
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/100 m
Stand.-
längd
m
Leve-
rans-
form
E-nr
I
H
V
3×10/10
11,8
34,5
915
500
K14
0070900
X

====

Elektriska data

Ledarantal
x area
mm2
Ledar-
resistans
W/km
Skärm-
resistans
W/km
Induktans
mH/km
Reaktans
W/km
Kapacitans
mF/km
Kapacitiv
laddnings
ström/fa
A/km
Kapacitiv
jordsl.
ström
A/km
3×10/10
1,83
2,0
0,43
0,14
0,15
0,3
0,8

====

Data för beredning och installation, 3×10/10

Spannlängdm
Nedhängning
vid +60 ºC
m
Mall nr.
Nedhängning
vid -40 ºC
m
Mall nr.
Dragkraft vid
0 ºC och islast
2 kg/m, kN
50
1,83
1490
1,04
850
5,7
60
2,18
1780
1,20
1030
6,6
70
2,52
2060
1,48
1210
7,4
80
2,86
2340
1,70
1390
8,2

====

3×10/10 forts.

Kabeltemp.
ºC
Dragkraft
kN
Nedhängning
vid 50 m
spännvidd
m
Nedhängning
vid 60 m
spännvidd
m
Nedhängning
vid 70 m
spännvidd
m
Nedhängning
vid 80 m
spännvidd
m
20
3,1
0,96
1,38
1,88
2,46
10
3,2
0,93
1,34
1,82
2,37
0
3,3
0,89
1,29
1,75
2,29
-10
3,5
0,86
1,24
1,68
2,20
-15
3,6
0,82
1,19
1,61
2,11

====

Nominella värden om inget annat anges.

====

Förutsättningar

– Max ledartemperatur 90 °C
– Marktemperatur 15 °C
– Lufttemperatur 20 °C
– Markens värmeresistivitet 1,0 °K*m/W
– Förläggningsdjup 0,65 m
– Frekvens 50 Hz