FXLJ-RMF-KOMBI 12/20(24) kV

Användning

FXLJ-RMF-KOMBI är en treledarkabel framtagen för installation hängande i stolpar. Kabeln kan även användas för nedplöjning i mark och för sjöförläggning. FXLJ-RMF-KOMBI har normal spännvidd 70 meter och maximal spännvidd 80 meter.

====

Standard

SS 424 14 16
CENELEC HD 620 Part 10 Section M

====

Brandspridningsklass

F1 enligt SS 424 14 75

====

Temperaturområde

I kontinuerlig drift max.
ledartemp: 90 ºC. Lägsta
kabeltemperatur vid
förläggning -20 ºC, under 0 ºC
skall försiktighet iakttagas.

====

Miljödeklaration

FXLJ-RMF-KOMBI

====

Stötspänning

125 kV

====

Bockningsradie

Vid fast montering: 8 x D
Under utdragning: 12 x D
Vid plöjning: 8 x D

====

Konstruktion

Ledare:
Fåtrådig, rund och komprimerad koppar enl. IEC 60228 klass 2, längsvattentät
Inre ledande skikt:
Sprutat
Isolering:
PEX, min. tjocklek = 4,85 mm
Yttre ledande skikt:
Fastsittande
Bandning:
Ledande band
Skärm:
Glödgade koppartrådar
Mantel:
PE, svart
Märkexempel:
FXLJ-RMF-KOMBI 24 kV 3×10/10 DRAKA ”Datum”, metermärkt

====

Artikel data

Ledarantal
x area
mm2
Diameter
över
isolering
mm
Ytterdiam.
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/km
Stand.-
längd
m
Leve-
rans-
form
E-nr
I
H
V
3×10/10
16,0
44,0
1320
500
K18
0070950
X

====

Elektriska data

Ledarantal
x area
mm2
Ledar-
resistans
W/km
Skärm-
resistans
W/km
Induktans
mH/km
Reaktans
W/km
Kapacitans
mF/km
Kapacitiv
laddnings
ström/fas
A/km
Kapacitiv
jordsl.
ström
A/km
3×10/10
1,83
2,0
0,48
0,15
0,11
0,4
1,2

====

Data för beredning och installation, 3×10/10

Spannlängdm
Nedhängning
vid +60 ºC
m
Mall nr.
Nedhängning
vid -40 ºC
m
Mall nr.
Dragkraft vid
0 ºC och islast
2 kg/m, kN
50
1,86
1520
1,06
865
6,4
60
2,20
1795
1,29
1060
7,4
70
2,53
2065
1,51
1235
8,3
80
2,86
2340
1,74
1430
9,1

====

3×10/10 forts.

Kabeltemp.
ºC
Dragkraft
kN
Nedhängning
vid 50 m
spännvidd
m
Nedhängning
vid 60 m
spännvidd
m
Nedhängning
vid 70 m
spännvidd
m
Nedhängning
vid 80 m
spännvidd
m
20
4,5
0,95
1,37
1,87
2,44
10
4,6
0,89
1,29
1,75
2,36
0
4,8
0,86
1,24
1,69
2,29
-10
4,9
0,85
1,22
1,66
2,21
-15
5,1
0,83
1,20
1,63
2,13

====

Nominella värden om inget annat anges.

====

Förutsättningar

– Max ledartemperatur 90 °C
– Marktemperatur 15 °C
– Lufttemperatur 20 °C
– Markens värmeresistivitet 1,0 °K*m/W
– Förläggningsdjup 0,65 m
– Frekvens 50 Hz