FQLR-X 300/500V

Användning
Halogenfri och flamskyddad kabel. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. Fast förläggning inom- och utomhus. Även upphängd på bärlina samt i jord eller vatten. Yttermanteln är UV-skyddad för utomhusbruk i norden. Aluminiumbandet vidhäftar ej mot yttermanteln för enklare installation vid EMC anslutning. Speciellt lämplig där yttre elektriska störningar befaras.

Alternativ beteckning
SE-N05Z1A7Z1-R

Standard
SS 424 03 21
CENELEC HD 627 Part 4 Section C-1

Brandspridningsklass
F3 enligt SS 424 14 75
IEC 60332-1/ -2

Temperaturområde
I kontinuerlig drift max. ledartemp: 70 ºC. Lägsta kabeltemperatur vid förläggning -10 ºC, under 0 ºC skall försiktighet iakttagas.

Godkännande
CE

Miljödeklaration
FQLR-X

Min böjradie vid förläggning
12 x D
(8 x D vid slutmontering)