FQLQ Pure 450/750 V

Användning

Halogenfri och flamskyddad kabel. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. Lämpar sig för fast förläggning inom- och utomhus, i rör, kanal, i eller under puts, samt upphängd i bärlina. Får förläggas i mark om kabeln förses med ett extra skydd mot mekanisk åverkan. UV-skyddad för utomhusbruk i Norden. Ledarisoleringen i parterna är UV skyddade, men det rekommenderas ändå att de skyddas mot direkt UV-ljus som kan uppkomma exempelvis i belysningsarmaturer och ljusskyltar.

Inomhus Utomhus Öppen Dold i rör/kanal UV-skyddad Ex-miljö
           

====

Alternativ beteckning

N07Z1A5EZ1-R

====

Standard

SS 424 02 19-6
HD 604 (halogenfria mtrl)
SS-EN 50267-2-2 (korrosiva gaser)
SS-EN 50268-2 (röktäthet)
SS-EN 50575 Kraft-, styr-, tele- och datakablar – Brandegenskaper – Kablar för allmän användning i byggnadsverk där krav på egenskaper vid brand föreligger

====

CPR Brandklass

Dcas2d2a2

====

Temperaturområde

I kontinuerlig drift max. ledartemp: 70 ºC.
Lägsta kabeltemperatur vid förläggning -15 ºC, under 0 ºC skall försiktighet iakttagas.

====

Godkännande

CE_30px

====

Miljödeklaration

FQLQ

====

Egenskaper

CPR klass Dca-s2d2a2
Böjningsradie 12 x D
6 x D vid slutmontering
Installationskablar
FQLQ-Pure 450/750 V

====

Konstruktion

Ledare:
Fåtrådig, rund och glödgad koppar enl. IEC 60228 klass 2
Isolering:
Halogenfri polymer
Partmärkning:
3-led: gul/grön, blå, brun
4-led: gul/grön, blå, brun, svart
5-led: gul/grön, blå, brun, svart, grå
7-led: gul/grön, 6 st svarta siffermärkta 1-6
Fyllnad:
Halogenfri polymer
Biledare:
Förtenta koppartrådar
Skärm:
Aluminium med vidhäftande PE
Mantel:
Halogenfri polymer, vit, metermärkt
Märkexempel:
DRAKA FQLQ 3G2,5 450/750 V LSZH F3

====

Artikel data

Ledarantal
x area
mm2
Ytterdiam.
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/km
Stand.-
längd
m
Leve-
rans-
form
E-nr
3G1,5 10,5 155 500 K6 0467405
3G2,5 11,5 195 500 K6 0467415
4G1,5 11,3 175 500 K6 0467425
5G1,5 12,2 210 500 K7 0467435
5G2,5 13,4 270 500 K7 0467445
7G1,5 14 250 500 K7 0467455
7G2,5 15 330 500 K7 0467465

====

Nominella värden om inget annat anges.