FQLQ 450/750 V – UTGÅTT

Användning

Halogenfri och flamskyddad kabel. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. Lämpar sig för fast förläggning inom- och utomhus, i rör, kanal, i eller under puts, samt upphängd i bärlina. Får förläggas i mark om kabeln förses med ett extra skydd mot mekanisk åverkan. UV-skyddad för utomhusbruk i Norden. Ledarisoleringen skall skyddas mot direkt UV-ljus som kan uppkomma exempelvis i belysningsarmaturer och ljusskyltar.

====

Alternativ beteckning

N07Z1A5EZ1-R

====

Standard

SS 424 02 19-6
HD 604 (halogenfria mtrl)
SS-EN 50267-2-2 (korrosiva gaser)
SS-EN 50268-2 (röktäthet)

====

Brandspridningsklass

F3 enligt SS 424 14 75
samt IEC 60332-1
och SS-EN 50265

====

Temperaturområde

I kontinuerlig drift max.
ledartemp: 70 ºC. Lägsta
kabeltemperatur vid
förläggning -15 ºC, under 0 ºC
skall försiktighet iakttagas.

====

Godkännande

CE_30px

====

Miljödeklaration

FQLQ

====

Min böjradie vid förläggning

12 x D
(6 x D vid slutmontering)

====

Konstruktion

Ledare:
Fåtrådig, rund och glödgad koppar enl. IEC 60228 klass 2
Isolering:
Halogenfri polymer
Partmärkning:
3-led: gul/grön, blå, brun
4-led: gul/grön, blå, brun, svart
5-led: gul/grön, blå, brun, svart, grå
7-led: gul/grön, 6 st svarta siffermärkta 1-6
Fyllnad:
Halogenfri polymer
Biledare:
Förtenta koppartrådar
Skärm:
Aluminium med vidhäftande PE
Mantel:
Halogenfri polymer, vit, metermärkt
Märkexempel:
DRAKA FQLQ 3G2,5 450/750 V LSZH F3

====

Artikel data

Ledarantal
x area
mm2
Ytterdiam.
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/km
Stand.-
längd
m
Leve-
rans-
form
E-nr
I
H
V
3G1,5
10,9
156
500
K06
0467005
X
3G2,5
12,4
206
500
K06
0467015
X
4G1,5
11,6
194
500
K06
0467105
X
5G1,5
12,4
220
500
K07
0467205
X
5G2,5
14,1
298
500
K07
0467215
X
7G1,5
13,8
279
500
K07
0467265
X
7G2,5
16,0
383
500
K07
0467275
X

====

Nominella värden om inget annat anges.