FQAR-TG Pure 150/250 V

Användning

Halogenfri och flamskyddad kabel. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. Förläggs öppet, fast, i kanaler och rör. Även utomhus. Yttermanteln är UV-skyddad för utomhusbruk i norden. Avsedd för signalöverföring där höga krav ställs på störimmunitet, skydd mot överhörning och mekanisk robusthet.

====

Alternativ beteckning

SE-N01Z1A7Z1-R

====

Standard

SS 424 03 21
CENELEC HD 627 Part 4 Section C-2
CENELEC HD 604 (halogenfria mtrl)
IEC 60754-1, -2 (korrosiva gaser)
IEC 61034 (röktäthet)
SS-EN 50575 Kraft-, styr-, tele- och datakablar – Brandegenskaper – Kablar för allmän användning i
byggnadsverk där krav på egenskaper vid brand föreligger

====

CPR Brandklass

Dcas2d2a2

====

Temperaturområde

I kontinuerlig drift max.
ledartemp: 70 ºC. Lägsta
kabeltemperatur vid
förläggning -20 ºC, under 0 ºC
skall försiktighet iakttagas.

====

Godkännande

CE_30px

====

Miljödeklaration

FQAR-G, -PG, -TG

====

Egenskaper

CPR klass Dca-s2d2a2
Böjningsradie 12 x D, (8 x D vid slutmontering)

====

Konstruktion

Ledare:
Fåtrådig, glödgad och förtent koppar
Isolering:
Halogenfri polymer
Partmärkning:
Siffermärkning
Treskruv:
Parterna tvinnas till treskruv
Skärm:
Aluminium/plastlaminat med metallen utåt i kontakt med biledare av förtent koppar
Mantel:
Halogenfri polymer, grå
Märkexempel:
FQAR-TG 3×1  150/250 V  F3  DRAKA ”Datum”, metermärkt

====

Elektriska data vid +20 °C

Resistans, mätt i slinga (max)
40,4W/km
Resistans i biledare (max)
18,8W/km
Isolationsresistans (min)
2000 MWkm
Parkapacitans vid 1 kHz
140 nF/km
Kapacitans, part – skärm vid 1 kHz
270 nF/km
Parinduktans vid 1 kHz
620mH/km
Dämpning vid 1 kHz; 100 kHz
1,3; 10 dB/km
Överhörningsdämpn. vid 1 kHz; 100 kHz
130; 90 dB/km
Karakteristisk impedans vid 1 kHz; 100 kHz
200; 65 W

====

Artikel data

Ledarantal
x area
mm2

Yttermantel – färg

Ytterdiam.
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/km
Stand.-
längd
m
Leve-
rans-
form
E-nr
3×1 Grå 7,2 76 500 K06 0119605
3×1
Blå
7,2
76
500
K06
0119615

====

Nominella värden om inget annat anges.