FQAR-G Pure 150/250 V

Användning

Halogenfri och flamskyddad kabel. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. Förläggs öppet, fast, i kanaler och rör. Även utomhus. Yttermanteln är UV-skyddad för utomhusbruk i norden. Avsedd för signalöverföring där höga krav ställs på så väl elektriska data som mekanisk robusthet.

====

Alternativ beteckning

SE-N01Z1A7Z1-R

====

Standard

SS 424 03 21
CENELEC HD 627 Part 4 Section C-2
CENELEC HD 604 (halogenfria mtrl)
IEC 60754-1, -2 (korrosiva gaser)
IEC 61034 (röktäthet)
SS-EN 50575 Kraft-, styr-, tele- och datakablar – Brandegenskaper – Kablar för allmän användning i
byggnadsverk där krav på egenskaper vid brand föreligger

====

CPR Brandklass

Dcas2d2a2

====

Temperaturområde

I kontinuerlig drift max.
ledartemp: 70 ºC. Lägsta
kabeltemperatur vid
förläggning -20 ºC, under 0 ºC
skall försiktighet iakttagas.

====

Godkännande

CE_30px

====

Miljödeklaration

FQAR-G, -PG, -TG

====

Egenskaper

CPR klass Dca-s2d2a2
Böjningsradie 12 x D, (8 x D vid slutmontering)

====

Konstruktion

Ledare:
Fåtrådig, glödgad och förtent koppar
Isolering:
Halogenfri polymer
Partmärkning:
Siffermärkning
Skärm:
Aluminium/plastlaminat med metallen utåt i kontakt med biledare av förtent koppar
Mantel:
Halogenfri polymer, grå
Märkexempel:
FQAR-G 7×1  150/250 V  F3  DRAKA ”Datum”, metermärkt

====

Elektriska data vid +20 ºC

Resistans, mätt i slinga (max)
40,4W/km
Resistans i biledare (max)
18,8W/km
Isolationsresistans (min)
2000 MWkm
Parkapacitans vid 1 kHz
100 nF/km
Kapacitans, part-skärm vid 1 kHz
150 nF/km
Parinduktans vid 1 kHz
680mH/km
Dämpning vid 1 kHz; 100 kHz
1,4; 8 dB/km
Överhörningsdämpn. vid 1 kHz; 100 kHz
50; 25 dB/km
Karakteristisk impedans vid 1 kHz; 100 kHz
350; 90 W

====

Artikel data

Area ledare och
skärm [mm2]
Yttermantel – färg Ytterdiameter
[mm]
Vikt
(approx.)
kg/km
Standard
leveranslängd [m]
Förpackning
E-nr
4×1 Grå 7,7 92 500 K6 0119215
4×1 Grå 7,7 92 1000 K6 0119216
7×1 Grå 9,3 138 500 K6 0119225
7×1 Grå 9,3 138 1000 K6 0119226
14×1 Grå 12,6 244 500 K6 0119265
24×1 Grå 16,4 392 500 K6 0119275

====

Nominella värden om inget annat anges.