FQAR-G 150/250 V – UTGÅTT

Användning

Halogenfri och flamskyddad kabel. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. Förläggs öppet, fast, i kanaler och rör. Även utomhus. Yttermanteln är UV-skyddad för utomhusbruk i norden. Avsedd för signalöverföring där höga krav ställs på så väl elektriska data som mekanisk robusthet.

====

Alternativ beteckning

SE-N01Z1A7Z1-R

====

Standard

SS 424 03 21
CENELEC HD 627 Part 4 Section C-2
CENELEC HD 604 (halogenfria mtrl)
IEC 60754-1, -2 (korrosiva gaser)
IEC 61034 (röktäthet)

====

Brandspridningsklass

F3 enligt SS 424 14 75
samt IEC 60332-1
och SS-EN 50265

====

Temperaturområde

I kontinuerlig drift max.
ledartemp: 70 ºC. Lägsta
kabeltemperatur vid
förläggning -20 ºC, under 0 ºC
skall försiktighet iakttagas.

====

Godkännande

CE_30px

====

Miljödeklaration

FQAR-G, -PG, -TG

====

Min böjradie vid förläggning

12 x D
(8 x D vid slutmontering)

====

Konstruktion

Ledare:
Fåtrådig, glödgad och förtent koppar
Isolering:
Halogenfri polymer
Partmärkning:
Siffermärkning
Skärm:
Aluminium/plastlaminat med metallen utåt i kontakt med biledare av förtent koppar
Mantel:
Halogenfri polymer, grå
Märkexempel:
FQAR-G 7×1  150/250 V  F3  DRAKA ”Datum”, metermärkt

====

Elektriska data vid +20 ºC

Resistans, mätt i slinga (max)
40,4W/km
Resistans i biledare (max)
18,8W/km
Isolationsresistans (min)
2000 MWkm
Parkapacitans vid 1 kHz
100 nF/km
Kapacitans, part-skärm vid 1 kHz
150 nF/km
Parinduktans vid 1 kHz
680mH/km
Dämpning vid 1 kHz; 100 kHz
1,4; 8 dB/km
Överhörningsdämpn. vid 1 kHz; 100 kHz
50; 25 dB/km
Karakteristisk impedans vid 1 kHz; 100 kHz
350; 90 W

====

Artikel data

Ledarantal
x area
mm2
Ytterdiam.
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/km
Leve-
rans-
form
Leve-
rans-
form
E-nr
I
H
V
4×1
7,9
82
500
K06
0171015
4×1
7,9
82
1000
K06
0171016
7×1
9,4
124
500
K06
0171025
7×1
9,4
124
1000
K07
0171026
14×1
12,4
218
500
K07
0171065
24×1
15,5
349
500
K08
0171105

====

Nominella värden om inget annat anges.