FQ-TVINNAD Pure 450/750 V

Halogenfri fåtrådig kopplingskabel som är tvinnad. Förenklar indragning i rör och ledningskanaler. Kablarna är lämpliga vid elsanering, då tvinningen reducerar magnetiska fält. (Förläggs kablarna i skärmade rör reduceras även elfältet.) Ledarisoleringen ska skyddas mot direkt UV-ljus.

Inomhus Utomhus Öppen Dold i rör/kanal UV-skyddad Ex-miljö
           

====

Alternativ beteckning

Tvinnad H07Z1-R

====

Standard

SS 424 02 31-15
HD 21.15

====

CPR Brandklass

Dcas2d2a2

====

Temperaturområde

I kontinuerlig drift max.
ledartemp: 70 ºC. Lägsta
kabeltemperatur vid
förläggning -10 ºC, under 0 ºC
skall försiktighet iakttagas.

====

Godkännande

CE_30px

====

Miljödeklaration

EQ, FQ, RQ, Tvinnad FQ

====

Min böjradie vid förläggning

8 x D
(4 x D vid slutmontering)

====

Konstruktion

Ledare:
Fåtrådig, rund och glödgad koppar enl. IEC 60228 klass 2
Isolering:
Halogenfri polymer
Partmärkning:
3-led: grön/gul, blå, brun
4-led: grön/gul, blå, brun, svart
5-led: grön/gul, blå, brun, svart, grå
Märkexempel:
DRAKA FQ-PURE/H07Z1-R 1.5 LSZH

====

Artikel data

Area ledare och skärm
[mm2]
Ytterdiameter [mm] Kabelvikt [kg/km] Standard
leveranslängd [m]
Förpackning
E-nr
3G1,5
6,3 62
300
Bobbin 0442047
3G2,5
7,7 98
250
Bobbin 0442054
4G1,5
7,1 83
300
Bobbin 0442067
5G1,5
7,9 105
250
Bobbin 0442074
5G2,5
9,7
165
150
Bobbin 0442083

====

Nominella värden om inget annat anges.