FQ 450/750 V – UTGÅTT

Användning

Halogenfri och flamskyddad kabel. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. Lämpar sig för indragning i rör, ledningskanaler och som kopplingskabel i apparatskåp. Finns även i tvinnat utförande, se Tvinnad FQ. Ledarisoleringen skall skyddas mot direkt UV-ljus som kan uppkomma exempelvis i belysningsarmaturer och ljusskyltar.

====

Alternativ beteckning

H07Z1-R

====

Standard

SS 424 02 31-15
HD 21.15

====

Brandspridningsklass

F2 enligt SS 424 14 75
samt IEC 60332-1
och SS-EN 50265

====

Temperaturområde

I kontinuerlig drift max.
ledartemp: 70 ºC. Lägsta
kabeltemperatur vid
förläggning -10 ºC, under 0 ºC
skall försiktighet iakttagas.

====

Godkännande

CE_30px

====

Miljödeklaration

EQ, FQ, RQ, Tvinnad FQ

====

PVC-alternativ

FK / H07V-R

====

Min böjradie vid förläggning

8 x D
(4 x D vid slutmontering)

====

Konstruktion

Ledare:
Fåtrådig, rund och glödgad koppar enl. IEC 60228 klass 2
Isolering:
Halogenfri polymer
Märkexempel:
DRAKA H07Z1-R 1,5 mm2

====

Artikel data

Area
mm2
Färg
Ytterdiam.
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/km
Stand.-
längd
m
Leve-
rans-
form
E-nr
1,5
Vit
2,96
20
100
Ring
0437812
1,5
Svart
2,96
20
100
Ring
0437822
1,5
Grå
2,96
20
100
Ring
0437842
1,5
Blå
2,96
20
100
Ring
0437872
1,5
Brun
2,96
20
100
Ring
0437882
1,5
G/G
2,96
20
100
Ring
0437892
1,5
Orange
2,96
20
100
Ring
0437802
2,5
Vit
3,58
30
100
Ring
0438012
2,5
Svart
3,58
30
100
Ring
0438022
2,5
Grå
3,58
30
100
Ring
0438042
2,5
Blå
3,58
30
100
Ring
0438072
2,5
Brun
3,58
30
100
Ring
0438082
2,5
G/G
3,58
30
100
Ring
0438092

====

Nominella värden om inget annat anges.