FP200 GOLD 300/500 V

Användning

Brandresistent, halogenfri kabel, där högsta krav ställs på driftsäkerhet under som efter brand (testade mot de högsta kraven för brandresistens). Lämpliga för både inom- och utomhusbruk om kabeln skyddas mot direkt solljus. Vanlig i brandlarmsystem, nödbelysning och i övriga larmsystem. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig och ej skadlig för elektronisk utrustning. Skärmad kabel med biledare i samma storlek som fasledarna.

====

Standard

BS 7629-1
BS EN 61034-2

====

Brandresistens

EN 50200 / IEC 60331-2 (>90 min 830°C)
BS 6387 CWZ

====

Brandspridningsklass

F4 enligt SS 424 14 75

====

Temperaturområde

I kontinuerlig drift max.
ledartemp: 70 ºC. Lägsta
kabeltemperatur vid
förläggning -20 ºC, under 0 ºC
skall försiktighet iakttagas.

====

Godkännande

Basec

CE_30px

====

Böjningsradie

Vid fast montering: 6 x D

D = ytterdiameter på kabel

====

Konstruktion

Ledare:
Solid rund koppar
Isolering:
Brandsäker isolering, Insudite™
Partmärkning:
2-ledare: brun och blå
4-ledare Brun, svart, grå och blå
Skärm:
Aluminiumlaminat med förtent biledare i samma dimension som fasledaren,
1,5 mm2 och 2,5 mm2 biledare går använda som skyddsledare om de är
tydligt märkta med grön/gul markering i varje ände
Mantel:
Halogenfri polyolefin, röd
Märkexempel:
PRYSMIAN (B) ”Datum” … FP200 GOLD LSOH BS7629-1 BS6387 CWZ EN 50200 PH30 PH60 … 4×1.5 300/500V BASEC

====

Artikel data

Ledarantal
x area
mm2
Ytterdiam.
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/km
Stand.-
längd
m
Leverans-
form
E-nr
2×1,0
8,0
78
500
K06
0476605
2×1,5
8,1
93
500
K06
0476615
2×2,5
9,5
140
500
K06
0476625
4×1,0
8,5
107
500
K06
0476665
4×1,5
10,0
143
500
K06
0476675

====

Elektriska data vid +20 °C

Ledarantal
x area
mm2
Frekvens
kHz
Resistans
i slinga
Ω/km
Induktans
i slinga
mH/km
Kapacitans
ledare/lerade
nF/km
Kapacitans
ledare/skärm
nF/km
Karakteristisk
impedans
Ω
Dämpning
dB/km
2×1
1
38
0,67
71
120
295
0,8
10
43
0,64
67
114
120
1,8
100
62
0,53
63
108
95
3,5
2×1,5
1
23
0,66
72
150
225
0,6
10
28
0,63
69
140
105
1,3
100
78
0,45
66
140
85
4,0
2×2,5
1
14
0,72
85
150
170
0,5
10
20
0,66
82
145
95
1,0
100
50
0,49
80
140
80
3,2

====

Nominella värden om inget annat anges.