FLQQBR Pure 100 V

Användning

Halogenfri och flamskyddad signalkabel. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. FLQQBR Pure är en kombinerad spänningsmatning- och signalkabel för fast förläggning inomhus. Kabeln är avsedd att användas i system för passerkontroll.

====

Alternativ beteckning

SE-N00EZ1-R/-U

====

Standard

IEC 60228: Ledarkonstruktion
SS-EN 60754-1, -2: Korrosiva gaser
SS-EN 61034-1, -2: Röktäthet
SS-EN 50575: Brandegenskaper*
* Kraft-, styr-, tele- och datakablar – Brandegenskaper –
Kablar för allmän användning i byggnadsverk där krav på egenskaper vid brand föreligger.

====

CPR-klass

Dca-s2d2a2

====

Temperaturområde

I kontinuerlig drift max. ledartemp: 70 ºC.
Lägsta kabeltemperatur viförläggning -10 ºC,
under 0 ºC skall försiktighet iakttagas.

====

Godkännande

CE_30px

====

Miljödeklaration

FLQQBR Pure

====

Böjningsradie

8 x D

====

Konstruktion

Kabelform:
Rund
Ledare:
0,22 – 0,5 mm2, 1,5 mm2: Fåtrådig, glödgad koppar enl. IEC 60228 klass 2 (-R).
1,0 mm2: Fåtrådig, förtent glödgad koppar enl. IEC 60228 klass 2 (-R).
Isolation:
0,22 mm2 – 0,5 mm2: PE.
1,0 mm2 – 1,5 mm2: Halogenfri polymer.
Tvinnade parter:
Parterna tvinnas till par
Partmärkning:
Färger
Yttermantel:
Halogenfri polymer, vit
Märkexempel:
FLQQBR PURE D-s2d2a2 2×1+1x2x0,22 mm2 100 V DRAKA ”Datum”, metermärkt

====

Elektriska data vid +20 ºC

 
Ledare
1,0 mm2
Ledare
1,5 mm2
Par
0,5 mm2
Par
0,22 mm2
Resistans (max.) Ω/km:
20,2
12,1
39,2
90
Kapacitans (max.) nF/km:
65
65
Isol. resistans (min.) MΩ/km:
500
500
5000
5000

====

Egenskaper

Antal ledare
och dimension
(mm)
Mantel-
färg
Ytter-
diameter
(mm)
Kabelvikt
(kg/km)
Standard
lev.längd
(m)
Leverans-
form
E-nr
2×1+1x2x0,22 Vit 6,6 57 500 Bobbin 4897255
2×1+2x2x0,22 Vit 7,3 57 500 K06 4897265
2×1,5+2x2x0,5 Vit 9,5 109 100 Bobbin 4897272
2×1,5+2x2x0,5 Vit 9,5 109 500 K06 4897275
2×1,5+2x2x0,5 Vit 9,5 109 Buddy 4897279

Nominella värden om inget annat anges.

====

Färgschema för strömförsörjningsledare

Ledare nr:
Isoleringsfärg
1
Svart
2
Röd

====

Färgschema för signalpar

Tvinngruppsnr.
Part a
Part b
1
vit
blå
2
vit
orange

====