FLQQBR 100 V – UTGÅTT

Användning

Halogenfri och flamskyddad signalkabel. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. FLQQBR är en kombinerad spänningsmatning- och signalkabel för fast förläggning inomhus. Kabeln är avsedd att användas i system för passerkontroll.

====

Alternativ beteckning

SE-N00EZ1-R

====

Standard

IEC 60754-1, -2 (korrosiva gaser)
IEC 61034 (röktäthet)

====

Brandspridningsklass

F2 enligt SS 424 14 75
samt IEC 60332-1
och SS-EN 50265

====

Temperaturområde

I kontinuerlig drift max.
ledartemp: 70 ºC. Lägsta
kabeltemperatur vid
förläggning -10 ºC, under 0 ºC
skall försiktighet iakttagas.

====

Miljödeklaration

FLQQBR

====

Min böjradie vid installation

8 x D

====

Konstruktion

Ledare:

0,22 – 0,5 mm2, 1,5 mm2: Fåtrådig, glödgad koppar enl. IEC 60228 klass 2 (-R)
1,0 mm2: Fåtrådig, förtent glödgad koppar enl. IEC 60228 klass 2 (-R)

Isolering:
0,22 – 0,5 mm2: PE
1,0 – 1,5 mm2: Halogenfri polymer
Partmärkning:
Färger, se tabell nedan
Signalpar:
Parterna tvinnas till par
Mantel:
Halogenfri polymer, vit
Märkexempel:
FLQQBR 2×1+1x2x0,22 mm2 100 V DRAKA ”Datum”, metermärkt

====

Elektriska data vid +20 ºC

Ledare
1,0
mm2
Ledare
1,5
mm2
Par
0,5
mm2
Par
0,22
mm2
Resistans Ω/km:
max 20,2
max 12,1
max 39,2

max 90

Kapacitans nF/km:
max 65
max 65
Isol. resistans MΩ/km:
min 500
min 500
min 5000
min 5000

====

Artikel data

Ledarantal
x dimension
mm2
Mantel-
färg
Ytterdiam.
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/km
Stand.-
längd
m
Leve-
rans-
form
E-nr
I
H
V
2×1+1x2x0,22
Vit
6,6
49,0
500
Bobin
4895905
2×1+2x2x0,22
Vit
7,3
56,5
500
K06
4895915
2×1,5+2x2x0,5
Vit
9,5
97,0
500
K06
4895925

====

Nominella värden om inget annat anges.

====

Färgschema för strömförsörjningsledare

Ledare nr:
Isoleringsfärg
1
Svart
2
Röd

====

Färgschema för signalpar

Tvinngrupps-
nummer
Part a
Part b
1
vit
blå
2
vit
orange

====