FLEXTREME H07RN-F 450/750 V (RDOE)

Användning

En högflexibel olje- och väderbeständig anslutningskabel. För användning där de mekaniska påfrestningarna är av medelsvår karaktär, i torra, fuktiga eller explosionsfarliga utrymmen, utomhus, t.ex. i jordbrukets driftsbyggnader och för tillfälliga installationer på byggarbetsplatser. Även för installation i tillfälliga byggnader och arbetsbodar. Användning upp till 1000 V AC är tillåten för fast skyddad installation (i elrör eller apparater) och för inkoppling av hissmotorer och liknande. Högsta tillåtna likspänning är 742/1238 V DC.

====

Standard

SS 424 02 35-4

====

Brandspridningsklass

F2 enl. SS 424 14 75
samt IEC 60332-1
och SS-EN 50265

====

Temperaturområde

I kontinuerlig drift max.
ledartemp: 60 ºC. I vissa
industriella applikationer
max. 85°C. Kabeln
är flexibel ner till -25 ºC

====

Godkännande

CE_30px

====

Miljödeklaration

FLEXTREME

====

Böjningsradie

6 x ytterdiameter vid flex.
4 x ytterdiameter fast installerad

====

Max tillåten dragkraft (N)

Total koppararea x 15 N/mm2

====

Konstruktion

Ledare:
Extra mångtrådig koppar enl. IEC 60228 klass 5
Isolering:
EPDM-gummi, klass EI4
Partmärkning:
4-led: grön/gul, brun, svart, grå
5-led: grön/gul, blå, brun, svart, grå
Mantel:
Väder- och oljebeständigt gummi, klass EM2
Märkexempel:
FLEXTREME H07RN-F 450/750 V 5G25 mm2 <HAR>

====

Artikel data

Ledarantal
x area
mm2
Ytterdiam.
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/km
Stand.-
längd
m
Leve-
rans-
form
E-nr
I
H
V
4G25
32
1672
500
K16
0540195
4G35
35

2169

500
K16
0540205
4G50
40
2897
500
K18
0540215
4G70
45
3971
500
K18
0540225
4G95
51
5211
250
K18
0540235
4G120
55
6390
250
K18
0540245
5G25
35
2083
500
K16
0540395
RDOE
5G35
39
2719
500
K16
0540405
5G50
45
3740
0530435
5G70
49
4910
0530475
5G95
56
6375
0530440

====

Nominella värden om inget annat anges.