FLAQQBR Pure 100 V

Användning

Halogenfri och flamskyddad signalkabel. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. FLAQQBR är en kombinerad spänningsmatning- och signalkabel för fast förläggning inomhus. Signalparen har en skärm av aluminiumfolie som ger ett skydd mot elektromagnetisk störning. Kabeln är avsedd att användas i system för passerkontroll.

====

Alternativ beteckning

SE-N00EAZ1-R /-U

====

Standard

IEC 60754-1, -2 (korrosiva gaser)
IEC 61034 (röktäthet)
SS-EN 50575 Kraft-, styr-, tele- och datakablar – Brandegenskaper – Kablar för allmän användning i
byggnadsverk där krav på egenskaper vid brand föreligger

====

CPR Brandklass

Dcas2d2a2

====

Temperaturområde

I kontinuerlig drift max.
ledartemp: 70 ºC. Lägsta
kabeltemperatur vid
förläggning -10 ºC, under 0 ºC
skall försiktighet iakttagas.

====

Miljödeklaration

FLAQQBR

====

Egenskaper

CPR klass Dca-s2d2a2
Böjningsradie 8 x D

====

Konstruktion

Ledare:
0,22mm2: Fåtrådig, glödgad koppar enl. IEC 60228 klass 2 (-R)
0,6mm: Solid, glödgad koppar enl. IEC 60228 klass 1 (-U)
1,0 mm2: Fåtrådig, förtent glödgad koppar enl. IEC 60228 klass 2 (-R)
Isolering:
0,22 mm2, 0,6 mm: PE
1,0 mm2: Halogenfri polymer
Partmärkning:
Färger, se tabell nedan
Par:
Parterna tvinnas till par
Parskärm:
Signalparen har en gemensam skärm av aluminium/plastlaminat med biledare av förtent koppar
Mantel:
Halogenfri polymer, vit
Märkexempel:
FLAQQR 3×1+2x2x0,6 mm2 100 V DRAKA ”Datum”, metermärkt

====

Elektriska data vid +20 ºC

Ledare
1,0
mm2
Par
0,22
mm2
Par
0,6
mm
Resistans Ω/km:
max 20,2
max 90

max 66,6

Kapacitans nF/km:
1×2: max 75
2×2: max 65
max 65
Isol. resistans MΩ/km:
min 500
min 5000
min 5000

====

Artikel data

Area ledare och
skärm [mm2]
Yttermantel – färg
Ytterdiam.
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/km
Stand.-
längd
m
Leve-
rans-
form
E-nr
2×1+1x2x0,22 Vit 6,8 61 100 Coil 4897202
2×1+1x2x0,22 Vit 6,8 61 500 Bobbin 4897205
2×1+2x2x0,22 Vit 8,4 74 500 K6 4897215
3×1+2x2x0,6
Vit
9,2
105
500
K6
4897225

====

Nominella värden om inget annat anges.

====

Färgschema för strömförsörjningsledare

Ledare nr:
Isoleringsfärg
1
Svart
2
Röd
3
Grön

====

Färgschema för signalpar

Tvinngrupps-
nummer
Part a
Part b
1
vit
blå
2
vit
orange