FK Tvinnad svart/orange 450/750 V

Användning

Kabel för tillfällig eldragning till belysning under byggnationer. Kabeln är tvinnad vilket förenklar indragning i rör eller ledningskanaler. Ledarisoleringen skall skyddas mot direkt UV-ljus.

Inomhus Utomhus Öppen Dold i rör/kanal UV-skyddad Ex-miljö
           

====

Alternativ beteckning

Tvinnad H07V-R

====

Standard

SS 424 02 31-3

====

CPR-klass

Ej klassad

====

Temperaturområde

Max temperatur vid drift 70 ºC
Temperatur vid installation [°C] Lägsta temperatur vid förläggning -10 ºC, under 0 ºC skall försiktighet iakttagas.

====

Godkännande

CE_30px

====

Miljödeklaration

Miljödeklaration – EK, FK, MK, RK, Tvinnad FK

====

 

Min böjradie vid förläggning

8 x D
(4 x D vid slutmontering)

====

Konstruktion

Ledare:
Fåtrådig, rund och glödgad koppar enl. IEC 60228 klass 2
Isolering:
PVC
Partmärkning:
Svart, orange
Märkexempel:
DRAKA H07V-R 2,5 mm2

====

Artikel data

Ledarantal
x area
mm2
Ytterdiam.
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/km
Stand.-
längd
m
Leve-
rans-
form
E-nr
2×2,5
7,2
66
300
Bobin
0405073

====

Nominella värden om inget annat anges.