Firetuf FRHF-EMC 0,6/1 (1,2) kV

Användning

Brandresistenta, halogenfria kablar, där högsta krav ställs på driftsäkerhet under som efter brand (testade mot de högsta kraven för brandresistens). Lämpliga för både inom- och utomhusbruk om kabeln skyddas mot direkt solljus. Används i anläggningar där kraftmatning måste fungera såväl under som efter brand. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig och ej skadlig för elektronisk utrustning. Har dessutom förstärkt EMC-skärm.

====

Alternativ beteckning

FI-N1XCZ1-R/-S

====

Standard

HD 604-5D (i tillämpliga delar)
IEC 60502-1
IEC 60754-1, -2
IEC 61034-1, -2
HD 308 S2 (färgmärkning av ledare)

====

Brandresistens

EN 50200 / EN 50362 (90 min 830°C)
IEC 60331-1, -2 (90 min 830°C)

====

Brandspridningsklass

F4 enligt SS 424 14 75
samt SS-EN 50266

====

Temperaturområde

I kontinuerlig drift max.
ledartemp: 90 ºC. Lägsta
kabeltemperatur vid
förläggning -15 ºC, under 0 ºC
skall försiktighet iakttagas.

====

Godkännande

CE_30px

====

Böjningsradie

Vid fast montering: 8 x D

D = ytterdiameter på kabel

====

Konstruktion

Ledare:

1,5-2,5 mm2: Solid, rund koppar enl. IEC 60228 klass 1
4 – 35 mm2: Fåtrådig, rund koppar enl. IEC 60228 klass 2
50 – 240 mm2: Fåtrådig, sektorformad koppar enl. IEC 60228 klass 2

Isolering:
Micaband och tvärbunden halogenfri polymer
Partmärkning:

2-led: blå, brun
3-led: brun, svart, grå
4-led: blå, brun, svart, grå

Fyllnad:
Sprutad eller bandad halogenfri polymer
Skärm:
Heltäckande kopparband med ovanpåliggande koppartrådar
Mantel:
Halogenfri polymer, orange
Märkexempel:
FIRETUF FRHF-EMC 1kV 4×35/16 EN 50362 (90) ”Datum”, metermärkt

====

Artikel data

Ledarantal
x area
mm2
Ytterdiam.
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/km
Stand.-
längd
m
Leve-
rans-
form
E-nr
2×1,5/1,5
14,0
260
500
K07
0058405
2×2,5/2,5
15,5
310
500
K08
0058415
2×6/6
18,0
520
500
K09
0058425
3×1,5/1,5
15,0
290
500
K08
0058435
3×2,5/2,5
16,0
340
500
K08
0058445
3×6/6
19,0
570
500
K09
0058455
3×10/10
22,0
820
500
K11
0058465
3×16/16
25,0
1150
500
K12
0058475
3×25/16
29,0
1680
500
K12
0058485
4×2,5/2,5
17,0
390
500
K08
0058605
4×6/6
21,0
670
500
K11
0058615
4×10/10
24,0
980
500
K11
0058625
4×16/16
28,0
1400
500
K12
0058635
4×25/16
32,0
1950
500
K12
0058645
4×35/16
34,0
2450
500
K12
0058655
4×50/25
36,0
2900
500
K14
0058665
4×70/35
40,0
3900
500
K16
0058675
4×95/50
45,0
5200
500
K20
0058685
4×120/70
49,0
6500
500
K20
0058695
4×150/70
54,0
7900
250
K18
0058704
4×185/95
59,0
9800
250
K20
0058714
4×240/120
66,0
12600
250
K22
0058724

====

Nominella värden om inget annat anges.