Firetuf FRHF 450/750 V

Användning

Brandresistenta, halogenfria kablar, där högsta krav ställs på driftsäkerhet under som efter brand (testade mot de högsta kraven för brandresistens). Lämpliga för både inom- och utomhusbruk om kabeln skyddas mot direkt solljus. Lämpar sig för installationer där det finns krav på funktion under och efter brand i t ex nödbelysning, brandlarmsystem och alarmsystem. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig och ej skadlig för elektronisk utrustning.

====

Alternativ beteckning

FI-N07XZ1-R

====

Standard

IEC 60502-1 (i tillämpliga delar)
IEC 60227-4 (i tillämpliga delar)
IEC 60754-1, -2
IEC 60134-1, -2
HD 308 S2 (färgmärkning av ledare)

====

Brandresistens

EN 50200 / EN 50362 (90 min 830°C)
IEC 60331-1, -2 (90 min 830°C)

====

Brandspridningsklass

F4 enligt SS 424 14 75
samt SS-EN 50266

====

Temperaturområde

I kontinuerlig drift max.
ledartemp: 90 ºC. Lägsta
kabeltemperatur vid
förläggning -15 ºC, under 0 ºC
skall försiktighet iakttagas.

====

Godkännande

CE_30px

====

Böjningsradie

Vid fast montering: 5 x D
Under utdragning: 10 x D

D = ytterdiameter på kabel

====

Konstruktion

Ledare:
1,5 mm2: Solid, rund koppar enl. IEC 60228 klass 1
6 och 10 mm2: Fåtrådig, rund koppar enl. IEC 60228 klass 2
Isolering:
Micaband och PEX
Partmärkning:

5-led: grön/gul, blå, brun, svart, grå
7-/ 12-led: siffror

Fyllnad:
Tunt papper eller polyesterband
Mantel:
Halogenfri polymer, orange
Märkexempel:
FIRETUF FRHF 750V 5G6 EN 50362 (90) ”Datum”, metermärkt

====

Artikel data

Ledarantal
x area
mm2
Ytterdiam.
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/km
Stand.-
längd
m
Leve-
rans-
form
E-nr
5G6
18,5 620
500
K09
0476365
5G10
22,0 900
500
K11
0476375
7×1,5
14,0 320
500
K07
0476455
12×1,5
18,0 470
500
K09
0476475

====

Nominella värden om inget annat anges.