Firetuf FRHF 300/500 V

Användning

Brandresistenta, halogenfria kablar, där högsta krav ställs på driftsäkerhet under som efter brand (testade mot de högsta kraven för brandresistens). Lämpliga för både inom- och utomhusbruk om kabeln skyddas mot direkt solljus. Lämpar sig för installationer där det finns krav på funktion under och efter brand i t ex nödbelysning, brandlarmsystem och alarmsystem. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig och ej skadlig för elektronisk utrustning.

====

Alternativ beteckning

FI-N05XZ1-U

====

Standard

IEC 60502-1 (i tillämpliga delar)
IEC 60227-4 (i tillämpliga delar)
IEC 60754-1, -2
IEC 60134-1, -2
HD 308 S2 (färgmärkning av ledare)

====

Brandresistens

EN 50200 / EN 50362 (90 min 830°C)
IEC 60331-1, -2 (90 min 830°C)

====

Brandspridningsklass

F4 enligt SS 424 14 75
samt SS-EN 50266

====

Temperaturområde

I kontinuerlig drift max.
ledartemp: 90 ºC. Lägsta
kabeltemperatur vid
förläggning -15 ºC, under 0 ºC
skall försiktighet iakttagas.

====

Godkännande

CE_30px

====

Böjningsradie

Vid fast montering: 5 x D
Under utdragning: 10 x D

D = ytterdiameter på kabel

====

Konstruktion

Ledare:
Solid, rund koppar enl. IEC 60228 klass 1
Isolering:
Micaband och PEX
Partmärkning:

2-led: blå, brun
3-led: grön/gul, blå, brun
4-led: grön/gul, brun, svart, grå
5-led: grön/gul, blå, brun, svart, grå

Fyllnad:
Tunt papper eller polyesterband
Mantel:
Halogenfri polymer, orange
Märkexempel:
FIRETUF FRHF 500V 3G1,5 EN 50200 (90) ”Datum”, metermärkt

====

Artikel data

Ledarantal
x area
mm2
Ytterdiam.
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/km
Stand.-
längd
m
Leve-
rans-
form
E-nr
2×1,5
10,0
150
500
K06
0476405
2×2,5
11,5
180
500
K06
0476415
3G1,5
11,0
165
500
K06
0476305
3G2,5
12,0
210
500
K07
0476315
4G1,5
11,5
200
500
K06
0476325
4G2,5
12,5
240
500
K07
0476335
5G1,5
13,0
230
500
K07
0476345
5G2,5
14,0
300
500
K08
0476355

====

Nominella värden om inget annat anges.