FE4OTPu ”TUNNELFLEX-R/PUR” 0,6/1(1,2) kV

Användning
Kabel för strömförsörjning av mobil utrustning, med anti vridnings skydd. Kabeln är speciellt lämpad där risken är hög för mekaniska skador, t ex i gruvor och tunnlar. slitstark mantel utmärkt hydrolys resistent. Maximal upprullningshastighet 120 m /min.

Standard
IEC 60228 (ledare)

Brandspridningsklass
IEC 60332-1

Temperaturområde
I kontinuerlig drift max. ledartemp: 90 ºC.
Fullt flexibel: -30 ºC
Fast installation: -40 ºC

Böjningsradie
Vid fast montering: 6 x D
På kabeltrumma: 10 x D

Största tillåtna dragkraft
Se datablad.

====

Tabeller hittar du i databladet till höger.