EXQJ Pure 0,6/1 kV

61Användning

Halogenfri (och således PVC-fri) brandklassad kabel. Avger inga korrosiva gaser och har låg röktäthet vid brand. Öppen fast förläggning, inom- och utomhus, i rör samt mark/vatten. I ställverks- och explosionsfarliga rum. Kan med försiktighet nedplöjas.

====

Alternativ beteckning

SE-N1XCZ1-U

====

Standard

SS 424 14 18
CENELEC HD 603 Part 3 Section L
CENELEC HD 604 (halogenfria mtrl)
IEC 60754-1, -2 (korrosiva gaser)
IEC 61034 (röktäthet)
SS-EN 50575 Kraft-, styr-, tele- och datakablar – Brandegenskaper – Kablar för allmän användning i
byggnadsverk där krav på egenskaper vid brand föreligger

====

CPR Brandklass

Dcas2d2a2

====

Temperaturområde

I kontinuerlig drift max. ledartemp: 90 ºC.
Lägsta kabeltemperatur vid förläggning: -20 ºC, under 0 ºC skall försiktighet iakttagas.

====

Godkännande

CE_30px

====

Miljödeklaration

EXQJ

====

Egenskaper

CPR klass Dca-s2d2a2
Böjningsradie Vid fast montering: 8 x D
Under utdragning: 12 x D
Vid plöjning: 8 x D

====

Konstruktion

Ledare:
Solid, rund och glödgad koppar enl. IEC 60228 klass 1
Isolering:
PEX
Partmärkning:
2-led: brun, blå
3-led: brun, svart, grå
4-led: brun, svart, grå, blå
Fyllnad:
Halogenfri polymer
Skärm:
Glödgade koppartrådar med motspiral av koppar
Mantel:
Halogenfri polymer, svart
Märkexempel:
DRAKA EXQJ Pure 0.6/1kV 3×2,5/2,5 D Dca-s2d2a2 ”Datum”, metermärkt

====

Artikel data

Ledarantal
x area
mm2
Ytterdiam.
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/km
Stand.-
längd
m
Leve-
rans-
form

Artikelnummer

E-nr
2×2,5/2,5 12,2 215 1000 K8 20204186 0001206
2×4/4 13,4 285 500 K7 20204187 0001215
2×6/6 14,1 355 500 K8 20204177 0001225
3×2,5/2,5 13 235 500 K7 20204173 0001515
3×2,5/2,5 13 235 2000 K10 20204174 0001518
3×4/4 14 320 500 K8 20204175 0001525
3×6/6 14,9 410 500 K8 20204178 0001535
3×6/6 14,9 410 1000 K10 20204176 0001530
3×10/10 17,1 595 500 K9 20204172 0001545
4×2,5/2,5 13,2 270 500 K7 20204182 0001565
4×2,5/2,5 13,2 270 2000 K11 20204181 0001568
4×4/4 14,1 370 500 K8 20204183 0001575
4×6/6 16 475 500 K9 20204185 0001585
4×6/6 16 475 1000 K11 20204184 0001586
4×10/10 18,3 700 500 K10 20204179 0001595
4×10/10 18,3 700 1000 K12 20204180 0001596

====

Nominella värden om inget annat anges.