EXQJ 0,6/1 kV – UTGÅTT

Användning

Halogenfri (och således PVC-fri) brandklassad kabel. Avger inga korrosiva gaser och har låg röktäthet vid brand. Öppen fast förläggning, inom- och utomhus, i rör samt mark/vatten. I ställverks- och explosionsfarliga rum. Kan med försiktighet nedplöjas.

====

Alternativ beteckning

SE-N1XCZ1-U

====

Standard

SS 424 14 18
CENELEC HD 603 Part 3 Section L
CENELEC HD 604 (halogenfria mtrl)
IEC 60754-1, -2 (korrosiva gaser)
IEC 61034 (röktäthet)

====

Brandspridningsklass

F4 enligt SS 424 14 75
och SS-EN 50266

====

Temperaturområde

I kontinuerlig drift max.
ledartemp: 90 ºC. Lägsta
kabeltemperatur vid
förläggning -20 ºC, under 0 ºC
skall försiktighet iakttagas.

====

Godkännande

CE_30px

====

Miljödeklaration

EXQJ

====

Böjningsradie

Vid fast montering: 8 x D
Under utdragning: 12 x D
Vid plöjning: 8 x D

====

Konstruktion

Ledare:
Solid, rund och glödgad koppar enl. IEC 60228 klass 1
Isolering:
PEX
Partmärkning:
3-led: brun, svart, grå
4-led: brun, svart, grå, blå
Fyllnad:
Halogenfri polymer
Skärm:
Glödgade koppartrådar med motspiral av koppar
Mantel:
Halogenfri polymer, svart
Märkexempel:
EXQJ 0,6/1 kV 3×4/4 F3 DRAKA ”Datum”, metermärkt

====

Artikel data

Ledarantal
x area
mm2
Ytterdiam.
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/km
Stand.-
längd
m
Leve-
rans-
form
E-nr
I
H
V
3×2,5/2,5
13,0
235
500
K07
0001115
X
3×2,5/2,5
13,0
235
1000
K09
0001116
X
3×4/4
14,3
345
500
K08
0001125
3×6/6
14,9
390
500
K08
0001135
X
3×6/6
14,9
390
1000
K10
0001136
x
3×10/10
17,9
600
500
K09
0001145
X
4×2,5/2,5
13,8
270
500
K07
0001165
X
4×4/4
15,3
390
500
K08
0001175
X
4×6/6
17,0
480
500
K09
0001185
X
4×6/6
17,0
480
1000
K11
0001186
4×10/10
19,2
710
500
K10
0001195
X
4×10/10
19,2
725
1000
K12
0001196

====

Nominella värden om inget annat anges.