EXQ Pure 300/500 V

Halogenfri och flamskyddad kabel. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. Lämpar sig för fast förläggning, i rör, kanal, i eller under puts, samt upphängd i bärlina. Inom- och utomhusbruk, dock ej i mark eller vatten. UV-skyddad för utomhusbruk i Norden. Ledarisoleringen i parterna är UV skyddade, men det rekommenderas ändå att de
skyddas mot direkt UV-ljus som kan uppkomma exempelvis i belysningsarmaturer och ljusskyltar.

Inomhus Utomhus Öppen Dold i rör/kanal UV-skyddad Ex-miljö
           

====

Alternativ beteckning

H05XZ1-U

====

Standard

SS 424 02 19 -5 (i tillämpliga delar) Konstruktionsstandard
SS-EN 50267-2-2 Korrosiva gaser
SS-EN 50268-2 Röktäthet
SS-EN 50575 Kraft-, styr-, tele- och datakablar – Brandegenskaper – Kablar för allmän användning i
byggnadsverk där krav på egenskaper vid brand föreligger

====

CPR Brandklass

Dcas2d2a2

====

Temperaturområde

Max temperatur vid drift
70 ºC
Temperatur vid installation [°C]
Lägsta temperatur vid förläggning -15 ºC, under 0 ºC skall försiktighet iakttagas.

====

Godkännande

CE_30px

====

Miljödeklaration

Miljödeklaration – EXQ-Pure
Byggvarubedömningen – Bedömd

====

Min böjradie vid förläggning

8 x D
4 x D vid slutmontering

====

Konstruktion

Kabelform:
Rund
Ledare:
Solid glödgad koppar enl. IEC 60228 klass 1
Isolering:
Tvärbunden polyeten
Fyllnad:
Halogenfri polymer
Partmärkning:
2-led: blå, brun
3-led: grön/gul, blå, brun
4-led: grön/gul, blå, brun, svart
5-led: grön/gul, blå, brun, svart, grå
Yttermantel Halogenfri polymer, vit
Märkexempel DRAKA EXQ-PURE 3G2,5 mm2 300/500 V D-s2,d2,a2, metermärkt

====

Artikel data

Area ledare och skärm
[mm2]
Ytterdiameter [mm] Kabelvikt [kg/km] Standard
leveranslängd [m]
Förpackning E-nummer
2×1,5 7,9 96 500 K6 0445665
3G1,5 8,2 109 50 Coil 0445601
3G1,5 8,2 109 100 Coil 0445602
3G1,5 8,2 109 100 Buddy 0445609
3G1,5 8,2 109 300 S4 0445603
3G1,5 8,2 109 500 K6 0445605
3G2,5 9,6 158 50 Coil 0445611
3G2,5 9,6 158 200 S4 0445614
3G2,5 9,6 158 500 K6 0445615
4G1,5 9,0 132 50 Coil 0445621
4G1,5 9,0 132 240 S4 0445623
4G1,5 9,0 132 500 K6 0445625
5G1,5 9,8 159 50 Coil 0445631
5G1,5 9,8 159 50 Buddy 0445639
5G1,5 9,8 159 200 S4 0445634
5G1,5 9,8 159 500 K6 0445635
5G2,5 11,4 231 50 Coil 0445641
5G2,5 11,4 231 150 S4 0445643
5G2,5 11,4 231 50 Buddy  0445649
5G2,5 11,4 231 500 K6  0445645

====

Nominella värden om inget annat anges.