EXQ-LightPro 300/500 V – UTGÅTT

Användning

Halogenfri och flamskyddad kabel. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. Lämpar sig för fast förläggning, i rör, kanal, i eller under puts, samt upphängd i bärlina. Inom- och utomhusbruk, dock ej i mark eller vatten. UV-skyddad för utomhusbruk i Norden. Ledarisoleringen skall skyddas mot direkt UV-ljus som kan uppkomma exempelvis i belysningsarmaturer och ljusskyltar.

====

Alternativ beteckning

S05XZ1-U

====

Standard

SS 424 02 19-5 (i tillämpliga delar)
SS-EN 50265-2-1 (korrosiva gaser)
SS-EN 50268-2 (röktäthet)

====

Brandspridningsklass

F4 enligt SS 424 14 75
samt IEC 60332-3

====

Temperaturområde

I kontinuerlig drift max.
ledartemp: 70 ºC. Lägsta
kabeltemperatur vid
förläggning -15 ºC, under 0 ºC
skall försiktighet iakttagas.

====

Godkännande

CE_30px

====

Miljödeklaration

EXQ

====

PVC-alternativ

EKK-Light

====

Min böjradie vid förläggning

8 x D
(4 x D vid slutmontering)

====

Konstruktion

Ledare: Solid glödgad koppar enl. IEC 60228 klass 1
Isolering: Tvärbunden polyeten
Partmärkning: 2-led: blå, brun
3-led: grön/gul, blå, brun
4-led: grön/gul, blå, brun, svart
5-led: grön/gul, blå, brun, svart, grå
Fyllnad: Halogenfri polymer
Mantel Halogenfri polymer, vit, metermärkt
Märkexempel: DRAKA EXQ-LIGHT 3G1,5 mm2 AFUX LSZH 300/500V IFXI-EX

====

Ledarantal x area mm2
Ytterdiameter (approx.) mm Vikt (approx.) kg/km Standard längd m Leverans form E-nr
Utan skyddsledare
 2X1,5  8,0  100  500  K06  0445565
 Med skyddsledare
 3G1,5  8,3  110  100  Ring  0445502
 3G1,5  8,3  110  500  K06  0445505
 3G1,5  8,3  110  300  S4  0445503
 3G2,5  9,7  160  50  Ring  0445511
 3G2,5  9,7  160  500  K06  0445515
 3G2,5  9,7  160  200  S4 0445514
4G1,5 9,1 135 100 Ring 0445522
4G1,5 9,1 135 500 K06 0445525
4G1,5 9,1 135 250 S4 0445523
5G1,5 9,9 160 50 Ring 0445531
5G1,5 9,9 160 500 K06 0445535
5G1,5 9,9 160 200 S4 0445534
5G2,5 11,5 235 50 Ring 0445541
5G2,5 11,5 235 500 K06 0445545
5G2,5 11,5 235 150 S4 0445543

Nominella värden om inget annat anges.