EXLQ-Pure 450/750 V

Användning

Halogenfri, skärmad installationskabel för fast förläggning inom- och utomhus, i rör, kanal, i eller under puts, samt upphängd i bärlina. Får förläggas i mark om kabeln förses med ett extra skydd mot mekanisk åverkan. UV-skyddad för utomhusbruk i Norden. Ledarisoleringen i parterna är UV skyddade, men det rekommenderas ändå att de skyddas mot direkt UV-ljus som kan uppkomma exempelvis i belysningsarmaturer och ljusskyltar. För kabel godkänd för EX-miljö, rekommenderas EQLQ Pure.

====

Alternativ beteckning

N07XA5EZ1-U

====

Standard

SS 424 02 19-6 (i tillämpliga delar)
HD 604 (halogenfria mtrl)
SS-EN 50267-2-2 (korrosiva gaser)
SS-EN 50268-2 (röktäthet)

====

CPR Brandklass

Dcas2d2a2

====

Temperaturområde

I kontinuerlig drift max .ledartemp: 70 ºC.
Lägsta kabeltemperatur vid förläggning -15 ºC,
under 0 ºC skall försiktighet iakttagas.

====

Godkännande

CE_30px

====

Miljödeklaration

EXLQ Plus

====

Min böjradie vid förläggning

12 x D
(6 x D vid slutmontering)

====

Konstruktion

Ledare:
Entrådig glödgad koppar enl. IEC 60228 klass 1
Isolering:
PEX
Partmärkning:
3-led: grön/gul, blå, brun
4-led: grön/gul, blå, brun, svart
5-led: grön/gul, blå, brun, svart, grå
Biledare:
Förtenta koppartrådar
Skärm:
Aluminium med vidhäftande PE
Mantel:
Halogenfri polymer, vit, metermärkt
Märkexempel: DRAKA EXLQ PLUS 3G1,5 450/750 V Dca-s2d2a2 CE

====

Artikel data

Area ledare och
skärm [mm2]
Yttermantel – färg Ytterdiameter
[mm]
Kabelvikt [kg/km] Standard
leveranslängd [m]
Förpackning E-nummer
3G1,5 Vit 9 115 50 Coil  0461061
3G1,5 Vit 9 115 250 S4  0461064
3G1,5 Vit 9 115 500 K6  0461065
3G2,5 Vit 10,2 160 50 Coil 0461071
3G2,5 Vit 10,2 160 150 S4  0461073
3G2,5 Vit 10,2 160 500 K6  0461075
4G1,5 Vit 9,8 135 50 Coil  0461081
4G1,5 Vit 9,8 135 200 S4  0461083
4G1,5 Vit 9,8 135 500 K6  0461085
4G2,5 Vit 10,6 190 500 K7  0461095
5G1,5 Vit 10,3 160 50 Coil  0461001
5G1,5 Vit 10,3 160 150 S4  0461003
5G1,5 Vit 10,3 160 500 K6  0461005
5G2,5 Vit 11,2 225 50 Coil  0461011
5G2,5 Vit 11,2 225 150 S4  0461013
5G2,5 Vit 11,2 225 500 K7  0461015

====

Nominella värden om inget annat anges.