EXLQ Plus 450/750 V – UTGÅTT

Användning

Halogenfri och flamskyddad kabel. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. Lämpar sig för fast förläggning inom- och utomhus, i rör, kanal, i eller under puts, samt upphängd i bärlina. Om kabeln skall användas i EX-zon rekommenderar vi istället en kabel med fyllnad till exempel EQLQ. Får förläggas i mark om kabeln förses med ett extra skydd mot mekanisk åverkan. UV-skyddad för utomhusbruk i Norden. Ledarisoleringen skall skyddas mot direkt UV-ljus som kan uppkomma exempelvis i belysningsarmaturer och ljusskyltar.

====

Alternativ beteckning

N07XA5EZ1-U

====

Standard

SS 424 02 19-6 (i tillämpliga delar)
HD 604 (halogenfria mtrl)
SS-EN 50267-2-2 (korrosiva gaser)
SS-EN 50268-2 (röktäthet)

====

Brandspridningsklass

F4 enligt SS 424 14 75,
IEC 60332-3 samt
SS-EN 50265

====

Temperaturområde

I kontinuerlig drift max.
ledartemp: 70 ºC. Lägsta
kabeltemperatur vid
förläggning -15 ºC, under 0 ºC
skall försiktighet iakttagas.

====

Godkännande

CE_30px

====

Miljödeklaration

EXLQ Plus

====

Min böjradie vid förläggning

12 x D
(6 x D vid slutmontering)

====

Konstruktion

Ledare:
Entrådig glödgad koppar enl. IEC 60228 klass 1
Isolering:
PEX
Partmärkning:
3-led: grön/gul, blå, brun
4-led: grön/gul, blå, brun, svart
5-led: grön/gul, blå, brun, svart, grå
Biledare:
Förtenta koppartrådar
Skärm:
Aluminium med vidhäftande PE
Mantel:
Halogenfri polymer, vit, metermärkt
Märkexempel:
DRAKA EXLQ PLUS 3G1,5 450/750 V F4 LSZH CE

====

Artikel data

Ledarantal
x area
mm2
Ytterdiam.
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/km
Stand.-
längd
m
Leve-
rans-
form
E-nr
I
H
V
3G1,5
9,0
102
50
Ring
0462461
3G1,5
9,0
102
50
ProPac
0462541
3G1,5
9,0
102
250
K4,5
0462464
3G1,5

9,0

102
500
K06
0462465
3G2,5
10,1
135
50
Ring
0462471
3G2,5
10,1
135
150
K4,5
0462473
3G2,5
10,1
135
500
K07
0462475
4G1,5
9,7
121
50
Ring
0462481
4G1,5
9,7
121
200
K4,5
0462483
4G1,5
9,7
121
500
K06
0462485
4G2,5
10,6
163
50
Ring
0462551
4G2,5
10,6
163
500
K07
0462495
5G1,5
10,2
144
50
Ring
0462501
5G1,5
10,2
144
40
ProPac
0462563
5G1,5
10,2
144
150
K4,5
0462503
5G1,5
10,2
144
500
K07
0462505
5G2,5
11,2
198
50
Ring
0462511
5G2,5
11,2
198
150
K4,5
0462513
5G2,5
11,2
198
500
K07
0462515

====

Nominella värden om inget annat anges.