EQQR Pure 300/500 V

Användning

Halogenfri och flamskyddad kabel. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. Fast förläggning inom- och utomhus, även upphängd på bärlina. Yttermanteln är UV-skyddad för utomhusbruk i norden. För kontroll-, manöver- och signaländamål.

====

Alternativ beteckning

SE-N05Z1Z1-U

====

Standard

SS 424 03 21   Konstruktions och provningsstandard
CENELEC HD 627 Part 4 Sction C-1   Harmoniserad konstruktionsstandard
CENELEC HD 604   Halogenfria material
SS-EN 60754-1, -2   Korrosiva gaser
SS-EN 61034-1, -2   Röktäthet
SS-EN 50575   Kraft-, styr-, tele- och datakablar – Brandegenskaper – Kablar för allmän användning i byggnadsverk där krav på egenskaper vid brand föreligger

====

CPR klass

Dca-s2d2a2

====

Temperaturområde

I kontinuerlig drift max.
ledartemp: 70 ºC. Lägsta
kabeltemperatur vid
förläggning -20 ºC, under 0 ºC
skall försiktighet iakttagas.

====

Godkännande

CE_30px

====

Miljödeklaration

EQQR Pure

====

Min böjradie vid förläggning

12 x D
(8 x D vid slutmontering)

====

Konstruktion

Ledare:
Solid och glödgad koppar enl. IEC 60228 klass 1
Isolering:
Halogenfri polymer, vit
Partmärkning:
Siffror
Mantel:
Halogenfri polymer, grå
Märkexempel:
EQQR PURE 7×1,5 300/500 V D-s2d2a2 DRAKA ”Datum”, metermärkt

Elektriska data vid +20 °C

Resistans, mätt i slinga (max)
24,2 Ω/km
Isolationsresistans (min)
500 ΩWkm
Kapacitans mellan närliggande parter vid 1 kHz
90 nF/km
Induktans mellan närliggande parter vid 1 kHz
680 mH/km

====

Artikel data

Ledarantal
x area
mm2
Ytterdiam.
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/km
Stand.-
längd
m
Leve-
rans-
form
E-nr
7×1,5
11,3
195
500
K06
0119705
10×1,5
14,1
270
500
K08
0119715
10×1,5
14,1
270
1000
K09
0119716
14×1,5
15,2
345
500
K08
0119735
19×1,5
16,9
445
500
K09
0119745
27×1,5
20,3
620
500
K09
0119765
37×1,5
22,9
825
500
K11
0119785

====

Nominella värden om inget annat anges.