EQLR Pure 300/500 V

Användning

Halogenfri och flamskyddad kabel. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. Fast förläggning inom- och utomhus, även upphängd på bärlina samt i jord eller vatten. Yttermanteln är UV-skyddad för utomhusbruk i norden. Kabeln är väl lämpad för installationer där yttre elektriska störningar befaras.

====

Alternativ beteckning

SE-N05Z1A7Z1-U

====

Standard

SS 424 03 21 Konstruktions och provningsstandard
CENELEC HD 627 Part 4 Sction C-1 Harmoniserad konstruktionsstandard
CENELEC HD 604 Halogenfria material
SS-EN 60754-1, -2 Korrosiva gaser
SS-EN 61034-1, -2 Röktäthet
SS-EN 50575 Kraft-, styr-, tele- och datakablar – Brandegenskaper – Kablar för allmän användning i byggnadsverk där krav på egenskaper vid brand föreligger

====

CPR klass

Dca-s2d2a2

====

Temperaturområde

I kontinuerlig drift max.
ledartemp: 70 ºC. Lägsta
kabeltemperatur vid
förläggning -20 ºC, under 0 ºC
skall försiktighet iakttagas.

====

Godkännande

CE_30px

====

Miljödeklaration

EQLR Pure

====

Min böjradie vid förläggning

12 x D
(8 x D vid slutmontering)

====

Konstruktion

Ledare:
Solid glödgad koppar enl. IEC 60228 klass 1
Isolering:
Halogenfri polymer, vit
Partmärkning:
Siffror
Gemensamt partskydd:
Halogenfri polymer eller plastband
Biledare:
Förtent koppartråd
Skärm:
Aluminium med vidhäftande PE och biledare av förtent koppartråd
Mantel:
PE
Hölje:
Halogenfri polymer, grå
Märkexempel:
EQLR PURE 14×1,5 300/500 V D-s2d2a2 DRAKA ”Datum”, metermärkt

====

Elektriska data vid +20 ºC

Resistans, mätt i slinga (max)
24,2Ω/km
Resistans i biledare (max)
18,2Ω/km
Kapacitans mellan närliggande parter vid 1 kHz
100 nF/km
Kapacitans, part-skärm vid 1 kHz
150 nF/km
Induktans mellan närliggande parter vid 1 kHz
650mH/km
Karakteristisk impedans vid 1 kHz
190 Ω
Dämpning vid 1 kHz
0,8 dB/km

====

Artikel data

Ledarantal
x area
mm2
Ytterdiam.
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/100 m
Stand.-
längd
m
Leve-
rans-
form
E-nr
7×1,5
12,3
230
500
K6
0120305
7×1,5
12,3
230
1000
K8
0120306
5x2x1,5
16,7
335
500
K8
0120325
5x2x1,5
16,7
335
1000
K11
0120326
14×1,5
16,2
385
500
K8
0120335
14×1,5
16,2
385
500
K8
0120336
19×1,5
17,9
490
500
K9
0120345
11x2x1,5
21,8
590
500
K11
0120355
11x2x1,5
21,8
590
1000
K12
0120356
15x2x1,5
25,2
780
500
K11
0120375
15x2x1,5
25,2
780
1000
K14
0120376
37×1,5
24
885
500
K11
0120385
37×1,5
24
885
1000
K14
0120386
48×1,5
27,3
1125
500
K12
0120395
48×1,5
27,3
1125
1000
K16
0120396
61×1,5
29,7
1375
500
K12
0120405
61×1,5
29,7
1375
1000
K18
0120406
36x2x1,5
37,5
1675
500
K16
0120415

====

Nominella värden om inget annat anges.