EQLR 300/500 V – UTGÅTT

Användning

Halogenfri och flamskyddad kabel. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronsik utrustning. Fast förläggning inom- och utomhus, även upphängd på bärlina samt i jord eller vatten. Yttermanteln är UV-skyddad för utomhusbruk i norden. Kabeln är väl lämpad för installationer där yttre elektriska störningar befaras.

====

Alternativ beteckning

SE-N05Z1A7Z1-U

====

Standard

SS 424 03 21
CENELEC HD 627 Part 4 Section C-1
CENELEC HD 604 (halogenfria mtrl)
IEC 60754-1, -2 (korrosiva gaser)
SS-EN 50268-2 (röktäthet)

====

Brandspridningsklass

F3 enligt SS 424 14 75
samt SS-EN 50265

====

Temperaturområde

I kontinuerlig drift max.
ledartemp: 70 ºC. Lägsta
kabeltemperatur vid
förläggning -20 ºC, under 0 ºC
skall försiktighet iakttagas.

====

Godkännande

CE_30px

====

Miljödeklaration

EQLR

====

Min böjradie vid förläggning

12 x D
(8 x D vid slutmontering)

====

Konstruktion

Ledare:
Solid glödgad koppar enl. IEC 60228 klass 1
Isolering:
Halogenfri polymer, vit
Partmärkning:
Siffror
Gemensamt partskydd:
Halogenfri polymer eller plastband
Biledare:
Förtent koppartråd
Skärm:
Aluminium med vidhäftande PE
Mantel:
PE
Hölje:
Halogenfri polymer, grå
Märkexempel:
EQLR 14×1,5 300/500 V F3 DRAKA ”Datum”, metermärkt

====

Elektriska data vid +20 ºC

Resistans, mätt i slinga (max)
24,2W/km
Resistans i biledare (max)
18,2W/km
Kapacitans mellan närliggande parter vid 1 kHz
100 nF/km
Kapacitans, part-skärm vid 1 kHz
150 nF/km
Induktans mellan närliggande parter vid 1 kHz
650mH/km
Karakteristisk impedans vid 1 kHz
190 W
Dämpning vid 1 kHz
0,8 dB/km

====

Artikel data

Ledarantal
x area
mm2
Ytterdiam.
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/100 m
Stand.-
längd
m
Leve-
rans-
form
E-nr
I
H
V
7×1,5
12,8
207
500
K07
0156205
7×1,5
12,8
207
1000
K08
0156206
5x2x1,5
17,5
307
500
K09
0156225
14×1,5
16,3
355
500
K08
0156235
19×1,5
18,0
455
500
K08
0156245
11x2x1,5
23,3
562
500
K11
0156255
11x2x1,5
23,3
562
1000
K12
0156256
15x2x1,5
26,9
747
500
K12
0156275
37×1,5
24,1
830
500
K11
0156285
48×1,5
27,0
1051
500
K12
0156290
61×1,5
29,9
1530
500
K14
0156300
36x2x1,5
39,6
1740
500
K18
0156310

====

Nominella värden om inget annat anges.