EQLQ Tube Pure 450/750 V

Användning

Halogenfri, skärmad installationskabel för fast förläggning inom- och utomhus, i rör, kanal, i eller under puts, samt upphängd i bärlina. Får förläggas i mark om kabeln förses med ett extra skydd mot mekanisk åverkan. UV-skyddad för utomhusbruk i Norden. Ledarisoleringen i parterna är UV-skyddade, men det rekommenderas ändå att de skyddas mot direkt UV-ljus som kan uppkomma exempelvis i belysningsarmaturer och ljusskyltar. För kabel lämplig för EX-miljö, rekommenderas EQLQ Filled Pure.

Inomhus Utomhus Öppen Dold i rör/kanal UV-skyddad Ex-miljö
           

====

Alternativ beteckning

N07XA5EZ1-U

====

Standard

SS 424 02 19-6 (i tillämpliga delar)
HD 604 (halogenfria mtrl)
SS-EN 50267-2-2 (korrosiva gaser)
SS-EN 50268-2 (röktäthet)

====

CPR Brandklass

Dcas2d2a2

====

Temperaturområde

I kontinuerlig drift max .ledartemp: 70 ºC
Lägsta kabeltemperatur vid förläggning -15 ºC, under 0 ºC skall försiktighet iakttagas

====

Godkännande

CE_30px

====

Miljö

Miljödeklaration: EXLQ-Plus
Byggvarubedömningen – Bedömd
SundaHus – Bedömd
Svanen – uppfyller bilaga 6

====

Min böjradie vid förläggning

11 x D
4 x D vid slutmontering

====

Konstruktion

Ledare:
Entrådig glödgad koppar enl. IEC 60228 klass 1
Isolering:
PEX
Partmärkning:
3-led: grön/gul, blå, brun
4-led: grön/gul, blå, brun, svart
5-led: grön/gul, blå, brun, svart, grå
Biledare:
Förtenta koppartrådar
Skärm:
Aluminium med vidhäftande PE
Mantel:
Halogenfri polymer, vit, metermärkt
Märkexempel: DRAKA EQLQ TUBE PURE 3G1,5 450/750 V Dca-s2d2a2 C

Artikel data

Area ledare och
skärm [mm2]
Yttermantel – färg Ytterdiameter
[mm]
Kabelvikt [kg/km] Standard
leveranslängd [m]
Förpackning E-nummer
3G1,5 Vit 9 112 50 Coil 0461301
3G1,5 Vit 9 112 250 S4,5 0461303
3G1,5 Vit 9 112 500 K6 0461305
3G1,5 Vit 9 112 50 Buddy 0461309
3G2,5 Vit 10,2 148 50 Coil 0461311
3G2,5 Vit 10,2 148 150 S4,5 0461313
3G2,5 Vit 10,2 148 500 K6 0461315
4G1,5 Vit 9,8 132 50 Coil 0461321
4G1,5 Vit 9,8 132 200 S4,5 0461323
4G1,5 Vit 9,8 132 500 K6 0461325
4G2,5 Vit 10,6 175 500 K6 0461335
5G1,5 Vit 10,3 156 50 Coil 0461341
5G1,5 Vit 10,3 156 150 S4,5 0461343
5G1,5 Vit 10,3 156 500 K6 0461345
5G1,5 Vit 10,3 156 40 Buddy 0461349
5G2,5 Vit 11,2 211 50 Coil 0461351
5G2,5 Vit 11,2 211 150 S4,5 0461353
5G2,5 Vit 11,2 211 500 K6 0461355

====

Nominella värden om inget annat anges.