EQLQ Filled Pure 450/750 V

Användning

Halogenfri och flamskyddad installationskabel, lämplig för EX-miljö. För fast förläggning inom- och utomhus, i rör, kanal, i eller under puts, samt upphängd i bärlina. Får förläggas i mark om kabeln förses med ett extra skydd mot mekanisk åverkan. Fyllnadsmassan gör kabeln gastät och bättre lämpad för installation med förskruvning, exempelvis i miljö med hög IP-klassning.

UV-skyddad för utomhusbruk i Norden. Ledarisoleringen i parterna är UV-skyddade, men det rekommenderas ändå att de skyddas mot direkt UV-ljus som kan uppkomma exempelvis i belysningsarmaturer och ljusskyltar.

(TIDIGARE EQLQ-PURE)

 

Inomhus Utomhus Öppen Dold i rör/kanal UV-skyddad Ex-miljö
           

====

Alternativ beteckning

N07Z1A5EZ1-U

====

Standard

SS 424 02 19-6
HD 604 (halogenfria mtrl)
SS-EN 50267-2-2 (korrosiva gaser)
SS-EN 50268-2 (röktäthet)
SS-EN 50575 Kraft-, styr-, tele- och datakablar – Brandegenskaper – Kablar för allmän användning i byggnadsverk där krav på egenskaper vid brand föreligger

====

CPR Brandklass

Dcas2d2a2

====

Temperaturområde

I kontinuerlig drift max. ledartemp: 70 ºC.
Lägsta kabeltemperatur vid förläggning -15 ºC, under 0 ºC skall försiktighet iakttagas.

====

Godkännande

CE_30px

====

Miljödeklaration

EQLQ, FQLQ

====

Egenskaper

CPR klass Dca-s2d2a2
Böjningsradie 12 x D
6 x D vid slutmontering

====

Konstruktion

Ledare:
Entrådig glödgad koppar enl. IEC 60228 klass 1
Isolering:
Halogenfri polymer
Partmärkning:
3-led: grön/gul, blå, brun
4-led: grön/gul, blå, brun, svart
5-led: grön/gul, blå, brun, svart, grå
Fyllnad:
Halogenfri polymer
Biledare:
Förtenta koppartrådar
Skärm:
Aluminium med vidhäftande PE
Innermantel
Halogenfri polymer
Mantel:
Halogenfri polymer, vit, metermärkt
Märkexempel:
DRAKA EQLQ 3G1,5 450/750 V F3 LSZH

====

Artikel data

Area ledare och skärm
[mm2]

Ytterdiameter [mm]

Kabelvikt [kg/km]

Standard

leveranslängd [m]

Förpackning

E-nummer

3G1,5  9,5 130  50  Coil 0461201
3G1,5  9,5 130  250  S4,5 0461203
3G1,5  9,5 130  500  K6 0461205
3G2,5  10,4 170  50  Coil 0461211
3G2,5  10,4 170  150  S4,5 0461213
3G2,5  10,4 170  500  K6 0461215
3G2,5  10,4 170  1000 K7 0461216
4G1,5  10,3 155  50  Coil 0461221
4G1,5 10,3 155  500  K6 0461225
4G2,5  11,2 200  500  K7 0461235
5G1,5  11,1 180  50  Coil 0461241
5G1,5  11,1 180  150  S4,5 0461243
5G1,5  11,1 180  500  K6 0461245
5G1,5  11,1 180  1000  K7 0461246
5G2,5  12,1 233  500  K8 0461256
5G2,5  12,0 234  50  Coil 0461251
5G2,5  12,2 232  150  S4,5 0461253
5G2,5  12,1 235  500  K7 0461255

====

Nominella värden om inget annat anges.