EQLQ Com Pure 450/750 V

Användning

Halogenfri och skärmad hybridkabel med både kraft- och styrfunktion för smarta installationer, så som DALI-styrning och elbilsladdning. För fast förläggning inom- och utomhus, i rör, kanal, i eller under puts, samt upphängd i bärlina. UV-skyddad för utomhusbruk i Norden. Ledarisoleringen ska skyddas mot direkt UV-ljus i belysningsarmaturer och ljusskyltar. Styrparet är individuellt tvinnat och skärmat med aluminiumband samt tvinnad biledare av förtent koppar.

Inomhus Utomhus Öppen Dold i rör/kanal UV-skyddad Ex-miljö
           

====

Standard

SS 424 02 19-6 (i tillämpliga delar)
SS-EN 60754-1,-2 (korrosiva gaser)
SS-EN 61034-1, -2 (röktäthet)
SS-EN 50575 (kraft-, styr-, tele- och datakablar – Brandegenskaper – Kablar för allmän användning i
byggnadsverk där krav på egenskaper vid brand föreligger)

====

CPR Brandklass

Dcas2d2a2

====

Temperaturområde

I kontinuerlig drift max .ledartemp: 70 ºC
Lägsta kabeltemperatur vid förläggning -15 ºC, under 0 ºC skall försiktighet iakttagas

====

Godkännande

CE_30px

====

Miljö

Miljödeklaration: EXLQ-Plus
Byggvarubedömningen – Bedömd
SundaHus – Bedömd

====

Min böjradie vid förläggning

11 x D
4 x D vid slutmontering

====

Konstruktion

Ledare:
Entrådig glödgad koppar enl. IEC 60228 klass 1
Isolering:
PEX
Tvinnade parter:
Styrpar fåtrådig enl. IEC 60228 klass 2 med seperat aluminiumskärm med förtent biledare av
koppar
Partmärkning:
3-led: grön/gul, blå, brun
5-led: grön/gul, blå, brun, svart, grå
Biledare:
Förtenta koppartrådar
Skärm:
Aluminium med vidhäftande PE
Mantel:
Halogenfri polymer, vit, metermärkt
Märkexempel: DRAKA EQLQ Com Pure 3G1,5 450/750 V Dca-s2d2a2 CE metermärkt
Optiska element: Signal

====

Artikel data

Area ledare och
skärm [mm2]
Yttermantel – färg Ytterdiameter
[mm]
Kabelvikt [kg/km] Standard
leveranslängd [m]
Förpackning E-nummer
3G2,5+2×1 Vit 12,1 202 500 K8 0461865
5G2,5+2×1 Vit 14,8 286 500 K8 0461885

====

Nominella värden om inget annat anges.

Klicka här för att hitta information, egenskaper och datablad om Aceflex Com Pure.