EQLQ 450/750 V – UTGÅTT

Användning

Halogenfri och flamskyddad kabel. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. Lämpar sig för fast förläggning inom- och utomhus, i rör, kanal, i eller under puts, samt upphängd i bärlina. Får förläggas i mark om kabeln förses med ett extra skydd mot mekanisk åverkan. UV-skyddad för utomhusbruk i Norden. Ledarisoleringen skall skyddas mot direkt UV-ljus som kan uppkomma exempelvis i belysningsarmaturer och ljusskyltar.

====

Alternativ beteckning

N07Z1A5EZ1-U

====

Standard

SS 424 02 19-6
HD 604 (halogenfria mtrl)
SS-EN 50267-2-2 (korrosiva gaser)
SS-EN 50268-2 (röktäthet)

====

Brandspridningsklass

F3 enligt SS 424 14 75
samt IEC 60332-1
och SS-EN 50265

====

Temperaturområde

I kontinuerlig drift max.
ledartemp: 70 ºC. Lägsta
kabeltemperatur vid
förläggning -15 ºC, under 0 ºC
skall försiktighet iakttagas.

====

Godkännande

CE_30px

====

Miljödeklaration

EQLQ, FQLQ

====

Min böjradie vid förläggning

12 x D
(6 x D vid slutmontering)

====

Konstruktion

Ledare:
Entrådig glödgad koppar enl. IEC 60228 klass 1
Isolering:
Halogenfri polymer
Partmärkning:
3-led: grön/gul, blå, brun
4-led: grön/gul, blå, brun, svart
5-led: grön/gul, blå, brun, svart, grå
Fyllnad:
Halogenfri polymer
Biledare:
Förtenta koppartrådar
Skärm:
Aluminium med vidhäftande PE
Innermantel
Halogenfri polymer
Mantel:
Halogenfri polymer, vit, metermärkt
Märkexempel:
DRAKA EQLQ 3G1,5 450/750 V F3 LSZH

====

Artikel data

Ledarantal
x area
mm2
Ytterdiam.
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/km
Stand.-
längd
m
Leve-
rans-
form
E-nr
I
H
V
3G1,5
9,6
128
50
Ring
0460001
X
3G1,5
9,6
128
250
K4,5
0460003
X
3G1,5
9,6
128
500
K06
0460005
X
3G2,5
11,2
187
50
Ring
0460011
X
3G2,5
11,2
187
150
K4,5
0460013
X
3G2,5
11,2
187
500
K07
0460015
X
3G2,5
11,2
187
1000
K09
0460016
4G1,5
10,8
174
50
Ring
0460021
X
4G1,5
10,8
174
200
K4,5
0460023
X
4G1,5
10,8
174
500
K06
0460025
X
4G2,5
13,1
258
50
Ring
0460031
X
4G2,5
13,1
258
500
K07
0460035
X
5G1,5
11,1
179
50
Ring
0460041
X
5G1,5
11,1
179
150
K4,5
0460043
X
5G1,5
11,1
179
500
K07
0460045
X
5G1,5
11,1
179
1000
K09
0460046
5G2,5
13,6
271
50
Ring
0460051
X
5G2,5
13,6
271
150
K4,5
0460053
X
5G2,5
13,6
271
500
K07
0460055
X
5G2,5

13,6

271
1000
K09
0460056

====

Nominella värden om inget annat anges.