EQFR Pure 300/500 V

Användning

Halogenfri och flamskyddad kabel. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. Fast förläggning inom- och utomhus. Även upphängd på bärlina samt i jord eller vatten. Yttermanteln är UV-skyddad för utomhusbruk i norden. För kontroll- manöver- och signaländamål.

====

Alternativ beteckning

SE-N05Z1C7Z1-U

====

Standard

SS 424 03 21
CENELEC HD 627 Part 4 Section C-1
IEC 60754-1, -2 (korrosiva gaser)
IEC 61034 (röktäthet)
SS-EN 50575 Kraft-, styr-, tele- och datakablar – Brandegenskaper – Kablar för allmän användning i
byggnadsverk där krav på egenskaper vid brand föreligger

====

CPR Brandklass

Dcas2d2a2

====

Temperaturområde

I kontinuerlig drift max.
ledartemp: 70 ºC. Lägsta
kabeltemperatur vid
förläggning -20 ºC, under 0 ºC
skall försiktighet iakttagas.

====

Godkännande

CE_30px

====

Miljödeklaration

EQFR

====

Egenskaper

CPR klass Dcas2d2a2
Böjningsradie 12 x D, (8 x D vid slutmontering)

====

Konstruktion

Ledare:
Solid glödgad koppar enl. IEC 60228 klass 1
Isolering:
Halogenfri polymer, svart
Partmärkning:
Siffror
Gemensamt partskydd:
Halogenfri polymer eller plastband
Skärm:
Glödgade koppartrådar och kopparband/tråd
Mantel:
Halogenfri polymer, grå
Märkexempel:
EQFR 14×1,5 300/500 V F3 DRAKA ”Datum”, metermärkt

====

Elektriska data vid +20 ºC

Resistans, mätt i slinga (max)
24,2W/km
Isolationsresistans (min)
500 MWkm
Kapacitans mellan närliggande parter vid 1 kHz
100 nF/km
Kapacitans, part-skärm vid 1 kHz
150 nF/km
Induktans mellan närliggande parter vid 1 kHz
650mH/km
Karakteristisk impedans vid 1 kHz
190 W

====

Artikel data

Ledarantal
x area
mm2
Yttermantel – färg
Ytterdiam.
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/km
Stand.-
längd
m
Leve-
rans-
form
E-nr
7×1,5 Grå 13,7 283 500 K8 0119925
7×1,5 Grå 13,7 283 1000 K9 0119926
10×1,5 Grå 16,4 356 500 K8 0119945
14×1,5 Grå 17,6 435 500 K8 0119965
14×1,5 Grå 17,6 435 1000 K11 0119966
19×1,5 Grå 19,3 746 500 K9 0119985
27×1,5 Grå 22,8 949 500 K11 0120015
27×1,5 Grå 22,8 746 1000 K12 0120016
37×1,5 Grå 25,2 949 500 K11 0120045
37×1,5 Grå 25,2 949 1000 K14 0120046
48×1,5 Grå 28,7 1205 500 K12 0120050

====

Nominella värden om inget annat anges.