EQFR 300/500 V – UTGÅTT

Användning

Halogenfri och flamskyddad kabel. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. Fast förläggning inom- och utomhus. Även upphängd på bärlina samt i jord eller vatten. Yttermanteln är UV-skyddad för utomhusbruk i norden. För kontroll- manöver- och signaländamål.

====

Alternativ beteckning

SE-N05Z1C7Z1-U

====

Standard

SS 424 03 21
CENELEC HD 627 Part 4 Section C-1
IEC 60754-1, -2 (korrosiva gaser)
IEC 61034 (röktäthet)

====

Brandspridningsklass

F3 enligt SS 424 14 75
samt SS-EN 50265

====

Temperaturområde

I kontinuerlig drift max.
ledartemp: 70 ºC. Lägsta
kabeltemperatur vid
förläggning -20 ºC, under 0 ºC
skall försiktighet iakttagas.

====

Godkännande

CE_30px

====

Miljödeklaration

EQFR

====

Min böjradie vid förläggning

12 x D
(8 x D vid slutmontering)

====

Konstruktion

Ledare:
Solid glödgad koppar enl. IEC 60228 klass 1
Isolering:
Halogenfri polymer, svart
Partmärkning:
Siffror
Gemensamt partskydd:
Halogenfri polymer eller plastband
Skärm:
Glödgade koppartrådar och kopparband/tråd
Mantel:
Halogenfri polymer, grå
Märkexempel:
EQFR 14×1,5 300/500 V F3 DRAKA ”Datum”, metermärkt

====

Elektriska data vid +20 ºC

Resistans, mätt i slinga (max)
24,2W/km
Isolationsresistans (min)
500 MWkm
Kapacitans mellan närliggande parter vid 1 kHz
100 nF/km
Kapacitans, part-skärm vid 1 kHz
150 nF/km
Induktans mellan närliggande parter vid 1 kHz
650mH/km
Karakteristisk impedans vid 1 kHz
190 W

====

Artikel data

Ledarantal
x area
mm2
Ytterdiam.
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/km
Stand.-
längd
m
Leve-
rans-
form
E-nr
I
H
V
7×1,5
13,8
300
500
K08
0154325
7×1,5
13,8
300
1000
K09
0154326
10×1,5
15,6
400
500
K09
0154345
14×1,5
17,2
489
500
K09
0154365
14×1,5
17,2
489
1000
K11
0154366
19×1,5
18,9
603
500
K11
0154385
27×1,5
21,9
819
500
K11
0154415
37×1,5
25,0
1068
500
K12
0154445
91×1,5
38,3
2320
500
K16
0154495

====

Nominella värden om inget annat anges.