ELQYB Pure 100 V

Användning

Halogenfri och flamskyddad kabel. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. För anslutning av sensorer i brandlarmsanläggningar.

====

Standard

SS 424 16 16
CENELEC HD 604 (halogenfria mtrl)
IEC 60754-1, -2 (korrosiva gaser)
IEC 61034 (röktäthet)
SS-EN 50575 Kraft-, styr-, tele- och datakablar – Brandegenskaper – Kablar för allmän användning i
byggnadsverk där krav på egenskaper vid brand föreligger

====

Temperaturområde

I kontinuerlig drift max.
ledartemp: 70 ºC. Lägsta
kabeltemperatur vid
förläggning -20 ºC, under 0 ºC
skall försiktighet iakttagas.

====

Godkännande

C

====

Miljödeklaration

ELQYB

====

Egenskaper

CPR klass Dca-s2d2a2

====

Konstruktion

Ledare:
Solid och glödgad koppar
Isolering:
PE
Partmärkning:
Färger
Mantel:
Halogenfri polymer, vit eller röd
Märkning 10-par:
ELQYB 10x2x0,98 MM  DRAKA ”Datum”, metermärkt

====

Elektriska data vid +20 ºC

2×0,98
10x2x0,98
Resistans per ledare (max)
24,5W/km
24,5W/km
Parkapacitans vid 800 Hz nom.*
50 nF/km
50 nF/km
Dämpning vid 800 Hz
0,6 dB/km
0,6 dB/km
Isolationsresistans (min)
5000 MWkm
5000 MWkm

====

* Tolerans ± 5%

====

Artikel data

Ledarantal
x dimension
mm
Mantel-
färg
Ytterdiam.
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/100 m
Stand.-
längd
m
Leve-
rans-
form
E-nr
2×0,98 Vit 5,6 36 500 K4 4831825
2×0,98 Vit 5,6 36 1000 K6 4831826
2×0,98 Röd 5,6 36 500 K4 4831835
2×0,98 Röd 5,6 36 3000 K7 4831838
10x2x0,98 Röd 15,3 270 500 K8 4831845
10x2x0,98 Röd 15,3 270 1000 K11 4831846

====

Nominella värden om inget annat anges.