ELQYB Pure 100 V

Användning

Halogenfri och flamskyddad kabel avsedd för fast installation inom- eller utomhus för anslutning av sensorer i brandlarmsanläggningar. Vid händelse av brand är rökutvecklingen liten och genomsynlig, vilket underlättar utrymning, och ej skadlig för elektronisk utrustning.

====

Standard

SS 424 16 16: Konstruktionsstandard
CENELEC HD 604: Halogenfria material
SS-EN 60754-1, -2: Korrosiva gaser
SS-EN 61034-1, -2: Röktäthet
SS-EN 50575: Brandegenskaper*
* Kraft-, styr-, tele- och datakablar – Brandegenskaper –
Kablar för allmän användning i byggnadsverk där krav
på egenskaper vid brand föreligger.

====

CPR-klass

Dca-s2d2a2

====

Temperaturområde

I kontinuerlig drift max. ledartemp: 70 ºC.
Lägsta kabeltemperatur viförläggning -20 ºC,
under 0 ºC skall försiktighet iakttagas.

====

Godkännande

CE_30px

====

Miljödeklaration

ELQYB Pure

====

 

Konstruktion

Kabelform:
Rund
Ledare:
Solid, glödgad koppar enl. IEC 60228 klass 1
Isolation:
PE
Partmärkning:
Färger
Yttermantel:
Halogenfri polymer, vit eller röd
Märkning:
ELQYB PURE D-s2d2a2 10x2x0,98 MM DRAKA ”Datum”, metermärkt

====

Elektriska data vid +20 ºC

 
2×1
10x2x1
Resistans per ledare (max.)
24,5 Ω/km
24,5 Ω/km
Parkapacitans vid 800 Hz nom.*
50 nF/km
50 nF/km
Dämpning vid 800 Hz
0,6 dB/km
0,6 dB/km
Isolationsresistans (min.)
5000 MΩkm
5000 MΩkm

* Tolerans ± 5%

====

Egenskaper

Antal ledare
och dimension
(mm)
Mantel-
färg
Ytter-
diameter
(mm)
Kabel-
vikt
(kg/km)
Standard
lev.längd
(m)
Leverans-
form
E-nr
2×1 Vit 5,6 36 100 Bobin 4831822
2×1 Vit 5,6 36 500 K4 4831825
2×1 Vit 5,6 36 1000 K6 4831826
2×1 Vit 5,6 36 200 Buddy 4831829
10x2x1 Vit 15,3 270 1000 K11 4831855
2×1 Röd 5,6 36 100 Bobin 4831832
2×1 Röd 5,6 36 500 K4 4831835
2×1 Röd 5,6 36 3000 K7 4831838
2×1 Röd 5,6 36 200 Buddy 4831839
10x2x1 Röd 15,3 270 500 K8 4831845
10x2x1 Röd 15,3 270 1000 K11 4831846

Nominella värden om inget annat anges.

====